Klienci firmy COMPENSA

Proces rejestracji klientów firmy COMPENSA na wizyty w Poliklinice:

  • Pacjent kontaktuje się telefonicznie z Medyczną Platformą Informacyjną (MPI).
  • Konsultant MPI ustala z Placówką Medyczną możliwy termin realizacji świadczenia, a następnie potwierdza go z Klientem.
  • W dniu poprzedzającym wizytę w Placówce Medycznej Klient otrzymuje z MPI przypomnienie o wizycie.
  • W dniu poprzedzającym wizytę w Poliklinice, pacjent otrzymuje z MPI przypomnienie o wizycie.
  • Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, pacjent zobowiązany jest okazać Kartę Ubezpieczenia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający swoją tożsamość.


Zamknij Nowe ceny zabiegów laserowych