Techniki obrazowania

Technika 2D jest podstawą badania ultrasonograficznego umożliwiającą ocenę prawidłowego rozwoju płodu oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości już w początkowej fazie życia dziecka w łonie matki. co pozwala na właściwe prowadzenie ciąży, przygotowanie do porodu oraz objęcie szczególną opieką medyczną dziecka.

Technika 3D umożliwia obejrzenie płodu w brzuchu matki w trójwymiarowej przestrzeni, z możliwością obracania zdjęcia, tak aby przyjrzeć się mu z każdej strony.

Technika 4D pozwala na oglądanie dziecka w przestrzeni w czasie rzeczywistym w postaci „filmu”. Ta zaawansowana technika ultrasonograficzna daje ogromne możliwości obserwacji ruchów płodu, analizy jego budowy, struktury szkieletowej, czy powłok ciała, będąc podstawą dokładniejszej oceny kondycji dziecka, niż było to możliwe podczas badań na sprzęcie poprzedniej generacji.

 


Zamknij Nowe ceny zabiegów laserowych