Czy przyszli rodzice powinni obawiać się wystąpienia konfliktu serologicznego?

Krew matki dostarcza jeszcze nienarodzonemu dziecku najważniejszych substancji potrzebnych do życia i prawidłowego rozwoju. Czasami jednak może stanowić poważne zagrożenie dla jego zdrowia. Dzieje się tak, gdy między krwią matki i dziecka wystąpi konflikt serologiczny.

W następstwie konfliktu serologicznego w organizmie kobiety wytwarzają się przeciwciała przeciwko krwinkom czerwonym płodu. W rezultacie rozpad krwinek wywołuje chorobę hemolityczną, prowadzącą do niedokrwistości i niedotlenienia organizmu dziecka, a w najgorszej sytuacji do jego śmierci. Jednak nie należy się martwić na zapas. Dzięki odpowiedniej profilaktyce i istniejącym możliwościom leczenia do pojawienia się konfliktu serologicznego dochodzi coraz rzadziej. Więcej na temat konfliktu serologicznego, jego przyczyn, sposobów oceny zagrożenia i metod leczenia, można dowiedzieć się z poniższego wywiadu z lek. med. Arturem Nowakiem – specjalistą ginekologii i położnictwa w Poliklinice.