Koronawirus – wytyczne dla Pacjentów

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Poliklinice wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności oraz wytyczne dla pacjentów zgłaszających się do ośrodka w okresie obowiązywania pandemii. Procedury są aktualizowane adekwatnie do wytycznych otrzymywanych od organów państwowych.

Aktualizacja: 22.01.2020

Zgodnie z wytycznymi NFZ z dnia 15.03.2020 zalecane jest „ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.”

OGÓLNE WYTYCZNE I PROCEDURY

Przed wizytą w Poliklinice (ok. 2-3 dni wcześniej) przeprowadzimy z Państwem telefonicznie ankietę kwalifikacyjną. Kwestionariusz ten zostanie Państwu przekazany w chwili zgłoszenia do Rejestracji na umówioną wizytę.

W celu zminimalizowania czasu pobytu w ośrodku, na wizytę można zaczekać w samochodzie – wystarczy telefonicznie poinformować personel rejestracji o przybyciu.

Od razu po wejściu do Polikliniki prosimy o samodzielne wykonanie pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru zbliżeniowego wiszącego na drugich drzwiach od wejścia do ośrodka. Odmowa pomiaru może skutkować koniecznością opuszczenia ośrodka. Odczyt temperatury ciała zostanie odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Od razu po wejściu do Polikliniki wszystkich pacjentów prosimy o dezynfekowanie rąk specjalnymi środkami dostępnymi przy wejściu oraz w poczekalni na parterze. Po zdezynfekowaniu rąk prosimy o nie dotykanie telefonów komórkowych aż do momentu opuszczenia Polikliniki.

Aby zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza, poczekalnia Polikliniki jest regularnie wietrzona. Pamiętajmy jednak o konieczności zachowania odstępu minimum 1,5 m od personelu medycznego oraz innych pacjentów przebywających na terenie ośrodka. Prosimy również o nie podawanie rąk w geście powitania personelowi medycznemu.

W miarę możliwości prosimy o nie stawianie przedmiotów osobistych na blatach i meblach w ośrodku. Planując przyjazd do ośrodka prosimy o pozostawienie w domu lub samochodzie toreb, plecaków, walizek oraz innych przedmiotów, które nie są niezbędnie potrzebne w czasie wizyty w poradni Polikliniki.

Pacjentki zgłaszające się na zabieg/operację lub do porodu proszone są o zabranie ze sobą jak najmniejszej ilości rzeczy. Proszę pamiętać, że w Poliklinice otrzymają Państwo dostęp do większości akcesoriów niezbędnych w czasie pobytu na oddziale oraz pełną wyprawkę dla noworodka.

W Poliklinice obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Pacjenci przebywający na oddziale zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w obecności personelu medycznego.

Bardzo prosimy o realizowanie płatności kartą płatniczą. W chwili obecnej staramy się unikać płatności gotówkowych.

ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POLIKLINIKI

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Wszystkie porody oraz zabiegi i operacje są realizowane. Pacjenci wymagający hospitalizacji, u których wystąpi podejrzenie zakażania koronawirusem, zostaną skierowani do odpowiednich ośrodków. Odwiedziny pacjentów przebywających na oddziale szpitalnym są wstrzymane do odwołania.

Od dnia 25 stycznia 2021 roku osoby towarzyszące mają możliwość uczestniczenia w porodzie na zasadach opisanych w Regulaminie Porodów z Udziałem Osoby Towarzyszącej dostępnym w siedzibie ośrodka. Osoba towarzysząca wraz z pacjentką zobowiązani są do udziału w spotkaniu edukacyjnym z położną w Poradni Polikliniki w celu omówienia zasad umożliwiających uczestnictwo w porodzie rodzinnym. Spotkanie odbywa się między 35 a 37 tygodniem ciąży (poród naturalny) lub na tydzień przed planowanym terminem cięcia cesarskiego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają położne Polikliniki pod nr tel. +48 885 585 685 lub w czasie indywidualnego spotkania.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PEDIATRYCZNO-LAKTACYJNA, PRACOWNIA USG I MEDYCYNA ESTETYCZNA

W chwili obecnej w poradniach przyjmowani są wszyscy pacjenci z wywiadem epidemiologicznym nie wskazującym na ryzyko wystąpienia zakażenia COVID-19. Pacjenci umówieni na wizytę, u których pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, proszeni są o kontakt z personelem rejestracji, w celu przełożenia terminu wizyty. W sytuacji gdy lekarz Polikliniki uzna, że wizyta jest konieczna, pacjenci zostaną przyjęci w specjalnym trybie.

Pełnoletni pacjenci przychodzą na wizytę do poradni bez osób towarzyszących. Dzieci zgłaszają się na wizytę do poradni z jednym wybranym rodzicem/opiekunem prawnym.

W czasie pobytu w poradni Polikliniki pacjent powinien cały czas przebywać w maseczce ochronnej zakrywającej zarówno usta jak i nos.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYMIENIONYCH WYTYCZNYCH ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ PERSONELU!