Koronawirus – wytyczne dla Pacjentów

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Poliklinice wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności oraz wytyczne dla pacjentów zgłaszających się do ośrodka w okresie obowiązywania pandemii. Procedury są aktualizowane adekwatnie do wytycznych otrzymywanych od organów państwowych.

Aktualizacja: 29.09.2020

Zgodnie z wytycznymi NFZ z dnia 15.03.2020 zalecane jest „ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.”

OGÓLNE WYTYCZNE I PROCEDURY

Na ok. 2-3 dni przed wizytą przeprowadzimy z Państwem telefonicznie ankietę przesiewową. Kwestionariusz ten zostanie Państwu przekazany w chwili zgłoszenia do Rejestracji na umówioną wizytę.

Przy wejściu do Polikliniki personel ośrodka wykona Państwu pomiar temperatury ciała przy użyciu termometru zbliżeniowego. Odmowa pomiaru może skutkować koniecznością opuszczenia ośrodka.

W celu zminimalizowania czasu pobytu w ośrodku, na wizytę można zaczekać w samochodzie – wystarczy telefonicznie poinformować personel rejestracji o przybyciu.

Od razu po wejściu do Polikliniki wszystkich pacjentów prosimy o dezynfekowanie rąk specjalnymi środkami dostępnymi przy wejściu oraz w poczekalni na parterze. Po zdezynfekowaniu rąk prosimy o nie dotykanie telefonów komórkowych aż do momentu opuszczenia Polikliniki.

Aby zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza, poczekalnia Polikliniki jest regularnie wietrzona. Pamiętajmy jednak o konieczności zachowania odstępu minimum 1,5 m od personelu medycznego oraz innych pacjentów przebywających na terenie ośrodka. Prosimy również o nie podawanie rąk w geście powitania personelowi medycznemu.

W miarę możliwości prosimy o nie stawianie przedmiotów osobistych na blatach i meblach w ośrodku. Planując przyjazd do ośrodka prosimy o pozostawienie w domu lub samochodzie toreb, plecaków, walizek oraz innych przedmiotów, które nie są niezbędnie potrzebne w czasie wizyty w poradni Polikliniki.

Pacjentki zgłaszające się na zabieg/operację lub do porodu proszone są o zabranie ze sobą jak najmniejszej ilości rzeczy. Proszę pamiętać, że w Poliklinice otrzymają Państwo dostęp do większości akcesoriów niezbędnych w czasie pobytu na oddziale oraz pełną wyprawkę dla noworodka.

Porody rodzinne są wstrzymane do odwołania. Do poradni i szpitala należy zgłaszać się bez osób towarzyszących. Wprowadzony jest również zakaz jakichkolwiek odwiedzin pacjentów przebywających na oddziale szpitalnym.

W Poliklinice obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych. Pacjenci przebywający na oddziale zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w obecności personelu medycznego.

Bardzo prosimy o realizowanie płatności kartą płatniczą. W chwili obecnej staramy się unikać płatności gotówkowych.

ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POLIKLINIKI

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Wszystkie porody oraz zabiegi i operacje są realizowane. Pacjenci wymagający hospitalizacji, u których wystąpi podejrzenie zakażania koronawirusem, zostaną skierowani do odpowiednich ośrodków.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PRACOWNIA USG, MEDYCYNA ESTETYCZNA

W chwili obecnej Poradnia przyjmuje wszystkie pacjentki z wywiadem epidemiologicznym nie wskazującym na ryzyko wystąpienia zakażenia COVID-19. Pacjentki umówione na wizytę, u których pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, proszone są o kontakt z personelem rejestracji, w celu przełożenia terminu wizyty. W sytuacji gdy lekarz Polikliniki uzna, że wizyta jest konieczna, pacjenci zostaną przyjęci w specjalnym trybie.

W czasie całego pobytu w poradni Polikliniki pacjent powinien cały czas przebywać w maseczce ochronnej zakrywającej zarówno usta jak i nos.

PORADNIA PEDIATRYCZNA I LAKTACYJNA

Wszystkie porady, które nie wymagają obecności pacjenta, są realizowane w drodze telekonsultacji.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYMIENIONYCH WYTYCZNYCH ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ PERSONELU!