Koronawirus – wytyczne dla Pacjentów

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Poliklinice wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności oraz wytyczne dla pacjentów zgłaszających się do ośrodka w okresie obowiązywania pandemii. Procedury są aktualizowane adekwatnie do stanu epidemicznego oraz wytycznych otrzymywanych od organów państwowych.

Wytyczne obowiązujące od dnia: 15.11.2021r.

OGÓLNE WYTYCZNE I PROCEDURY

Prosimy o przychodzenie na wizyty nie wcześniej niż 10 minut przed umówionym terminem. W celu zminimalizowania czasu pobytu w ośrodku, na wizytę można zaczekać w samochodzie.

Do Polikliniki należy wchodzić bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci oraz osoby towarzyszące pacjentkom ciężarnym, które mogą wejść do ośrodka na zasadach opisanych w dalszej części wytycznych.

W miarę możliwości prosimy o zminimalizowanie ilości rzeczy zabieranych ze sobą do ośrodka, w tym toreb, plecaków, walizek oraz innych przedmiotów, które nie są niezbędnie w czasie wizyty w Poliklinice. Pacjentki zgłaszające się na zabieg/operację lub do porodu proszone są o zabranie ze sobą jak najmniejszej ilości rzeczy. Proszę pamiętać, że w Poliklinice otrzymają Państwo dostęp do większości akcesoriów niezbędnych w czasie pobytu na oddziale oraz pełną wyprawkę dla noworodka.

W Poliklinice obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych. Wszystkie osoby są zobowiązane do prawidłowego założenia maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, przed wejściem do ośrodka i nie zdejmowania jej do momentu wyjścia z Polikliniki. Osoby bez założonej maseczki zostaną poproszone o opuszczenie budynku.

Od razu po wejściu do Polikliniki, każda osoba (zarówno pacjenci, jak i osoby towarzyszące) zobowiązana jest do:

  • samodzielnego wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru zbliżeniowego wiszącego na drugich drzwiach od wejścia do ośrodka. Odmowa pomiaru może skutkować koniecznością opuszczenia ośrodka. Odczyt temperatury ciała pacjenta i osoby towarzyszącej zostanie odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta,
  • zdezynfekowania rąk specjalnymi środkami dostępnymi przy wejściu oraz w poczekalni na parterze. Po zdezynfekowaniu rąk prosimy o nie dotykanie telefonów komórkowych aż do momentu opuszczenia Polikliniki,
  • przekazania personelowi wypełnionego przed wizytą kwestionariusza kwalifikującego do pobytu w Poliklinice:

Aby zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza, poczekalnia Polikliniki jest regularnie wietrzona. Prosimy jednak pamiętać o konieczności zachowania odstępu minimum 1,5 m od personelu medycznego oraz innych pacjentów przebywających na terenie ośrodka. Prosimy również o nie podawanie rąk w geście powitania personelowi medycznemu.

Bardzo prosimy o realizowanie płatności kartą płatniczą. W chwili obecnej staramy się unikać płatności gotówkowych.

ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POLIKLINIKI

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Wszystkie porody oraz zabiegi i operacje są realizowane. Pacjenci wymagający hospitalizacji, u których wystąpi podejrzenie zakażania koronawirusem, zostaną skierowani do odpowiednich ośrodków.

Osoby towarzyszące mają możliwość uczestniczenia w porodzie na zasadach opisanych w Regulaminie Porodów z Udziałem Osoby Towarzyszącej dostępnym w siedzibie ośrodka. Osoba towarzysząca wraz z pacjentką zobowiązani są do udziału w szkoleniu edukacyjnym z położną w Poradni Polikliniki w celu omówienia zasad umożliwiających uczestnictwo w porodzie rodzinnym. Szkolenie odbywa się między 35 a 37 tygodniem ciąży (poród naturalny) lub na tydzień przed planowanym terminem cięcia cesarskiego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają położne Polikliniki pod nr tel. +48 885 585 685 lub w czasie indywidualnego spotkania.

O odwiedzinach pacjentów przebywających na oddziale szpitalnym można przeczytać w Zasadach Odwiedzin Pacjentów w Szpitalu.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PEDIATRYCZNO-LAKTACYJNA, PRACOWNIA USG I MEDYCYNA ESTETYCZNA

W chwili obecnej w poradniach przyjmowani są wszyscy pacjenci z wywiadem epidemiologicznym nie wskazującym na ryzyko wystąpienia zakażenia COVID-19. Pacjenci umówieni na wizytę, u których pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, proszeni są o kontakt z personelem rejestracji, w celu przełożenia terminu wizyty. W sytuacji gdy lekarz Polikliniki uzna, że wizyta jest konieczna, pacjenci zostaną przyjęci w specjalnym trybie.

Pełnoletni pacjenci przychodzą na wizytę do poradni bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią opiekunowie dzieci oraz partnerzy pacjentek ciężarnych. Dzieci zgłaszają się na wizytę do poradni z jednym wybranym rodzicem/opiekunem prawnym. Z kolei partnerzy pacjentek ciężarnych mogą uczestniczyć w wizytach położniczych. Osoby zaszczepione pełnym cyklem szczepień proszone są o jak najszybsze dostarczenie do rejestracji Polikliniki „Poświadczenie przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19” wraz z kodem QR stanowiącym Potwierdzenie szczepienia. Ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, partnerzy pacjentek nie mogą przebywać w poczekalni dla pacjentów, dlatego też proszeni są o oczekiwanie na wizytę przed budynkiem Polikliniki lub w samochodzie.

NINIEJSZE WYTYCZNE MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM. OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE WYMIENIONYCH WYTYCZNYCH LUB NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZALECEŃ PERSONELU ZOSTANĄ POPROSZONE O OPUSZCZENIE OŚRODKA.