Koronawirus – wytyczne dla Pacjentów

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Poliklinice wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności oraz wytyczne dla pacjentów zgłaszających się do ośrodka w okresie obowiązywania pandemii. Procedury są aktualizowane adekwatnie do stanu epidemicznego oraz wytycznych otrzymywanych od organów państwowych.

Wytyczne obowiązujące od dnia: 23.05.2022 r.

OGÓLNE WYTYCZNE I PROCEDURY

Prosimy o przychodzenie na wizyty nie wcześniej niż 10 minut przed umówionym terminem.

W miarę możliwości prosimy o zminimalizowanie ilości rzeczy zabieranych ze sobą do ośrodka, w tym toreb, plecaków, walizek oraz innych przedmiotów, które nie są niezbędnie w czasie wizyty w Poliklinice. Pacjentki zgłaszające się na zabieg/operację lub do porodu proszone są o zabranie ze sobą jak najmniejszej ilości rzeczy. Proszę pamiętać, że w Poliklinice otrzymają Państwo dostęp do większości akcesoriów niezbędnych w czasie pobytu na oddziale oraz pełną wyprawkę dla noworodka.

W Poliklinice obowiązuje obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Wszystkie osoby są proszone o prawidłowe założenie maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, przed wejściem do ośrodka i nie zdejmowanie jej do momentu wyjścia z Polikliniki.

Od razu po wejściu do Polikliniki, każda osoba (zarówno pacjenci, jak i osoby towarzyszące) proszona jest o zdezynfekowanie rąk specjalnymi środkami dostępnymi przy wejściu oraz w poczekalni na parterze.

Aby zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza, poczekalnia Polikliniki jest regularnie wietrzona. Prosimy jednak pamiętać o konieczności zachowania odstępu minimum 1,5 m od personelu medycznego oraz innych pacjentów przebywających na terenie ośrodka. Prosimy również o nie podawanie rąk w geście powitania personelowi medycznemu.

Bardzo prosimy o realizowanie płatności kartą płatniczą. W chwili obecnej staramy się unikać płatności gotówkowych.

ZASADY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POLIKLINIKI

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Wszystkie porody oraz zabiegi i operacje są realizowane. Pacjenci wymagający hospitalizacji, u których wystąpi podejrzenie zakażania koronawirusem, zostaną skierowani do odpowiednich ośrodków.

Od razu po wejściu do Polikliniki, każda osoba (zarówno pacjenci, jak i osoby towarzyszące) zobowiązana jest do:

  • zdezynfekowania rąkspecjalnymi środkami dostępnymi przy wejściu oraz w poczekalni na parterze. Po zdezynfekowaniu rąk prosimy o nie dotykanie telefonów komórkowych aż do momentu opuszczenia Polikliniki,
  • przekazania personelowi wypełnionego przed wizytą kwestionariusza kwalifikującego do pobytu w Poliklinice:

Osoby towarzyszące mają możliwość uczestniczenia w porodzie na zasadach opisanych w Regulaminie Porodów z Udziałem Osoby Towarzyszącej dostępnym w siedzibie ośrodka. Pacjentki przebywające na oddziale szpitalnym mogą być odwiedzane przez osoby bliskie zgodnie z wytycznymi opisanymi w Zasadach Odwiedzin Pacjentów w Szpitalu.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PEDIATRYCZNO-LAKTACYJNA, PRACOWNIA USG I MEDYCYNA ESTETYCZNA

W chwili obecnej w poradniach przyjmowani są wszyscy pacjenci nie wykazujący objawów infekcji. Pacjenci umówieni na wizytę, u których pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, proszeni są o kontakt z personelem rejestracji, w celu przełożenia terminu wizyty lub ustalenia dalszego postępowania.

NINIEJSZE WYTYCZNE MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM. OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE WYMIENIONYCH WYTYCZNYCH LUB NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZALECEŃ PERSONELU ZOSTANĄ POPROSZONE O OPUSZCZENIE OŚRODKA.