Zasady Odwiedzin Pacjentów w Szpitalu

Poniższe wytyczne obowiązują od dnia 23.05.2022 r. 

1. W Poliklinice prawo do odwiedzin posiadają osoby, które nie wykazują żadnych objawów infekcji.

2. Osoby nie spełniające kryteriów z punktu nr 1 obowiązuje zakaz odwiedzin.

3. Zasady odwiedzin pacjentów mogą zostać zmienione (w tym odwiedziny mogą zostać okresowo wstrzymane) w trybie natychmiastowym, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

4. Odwiedziny w Poliklinice odbywają się w przypadku:

 • sal dwuosobowych w godzinach 10:00 – 20:00 i mogą trwać do 10 godzin każdego dnia,
 • sal jednoosobowych w godzinach 10:00 – 20:00 i mogą trwać do 10 godzin każdego dnia.
 • sali rodzinnej, w której osoba towarzysząca może przebywać przez cały okres pobytu pacjentki w Poliklinice (w ciągu jednego dnia pacjentkę może dodatkowo odwiedzić tylko jedna osoba jednoczasowo, nie licząc osoby nocującej z pacjentką).

5. Prosimy o odwiedzanie pacjentek pojedynczo, czyli w tym samym czasie na sali może przebywać tylko jeden gość ze strony danej pacjentki.

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ PACJENTA W POLIKLINICE:

 1. Osoby wchodzące na teren Polikliniki zobowiązane są założyć nową maseczkę jednorazową, która PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU W POLIKLINICE ma skutecznie zakrywać nos i usta.
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni znajdującej się w poczekalni na parterze Polikliniki.
 3. Po wejściu do Polikliniki osoba odwiedzająca ma obowiązek zdezynfekować dłonie.
 4. Po wejściu na oddział, osoba odwiedzająca ma obowiązek założyć jednorazowy fartuch fizelinowy i ochraniacze na obuwie, dostępne przy wyjściu z windy lub w punkcie położnych. W czasie pobytu w Poliklinice nie można zdejmować środków ochrony indywidualnej.
 5. Osoba odwiedzająca może wykonywać czynności pielęgnacyjne przy odwiedzanym pacjencie tylko i wyłącznie po zdezynfekowaniu rąk bezpośrednio przed kontaktem.
 6. Należy bezwzględnie zachować dystans co najmniej 2 metrów od personelu medycznego
  i innych pacjentek oraz noworodków. 
 7. Osoba towarzysząca jest zobowiązana stosować się do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia Polikliniki oraz brakiem zgody na ponowne odwiedziny pacjentów w Poliklinice.
 8.