Zasady Odwiedzin Pacjentów w Szpitalu

Poniższe wytyczne obowiązują od 15.09.2021 r. w oparciu o rekomendacje ministerstwa Zdrowia i głównego inspektoratu sanitarnego z dnia 06.09.2021 r.

1. Od dnia 15.09.2021 roku w Poliklinice prawo do odwiedzin posiadają osoby, które nie wykazują żadnych objawów infekcji oraz:

  • które przeszły pełny cykl szczepień przeciw Covid-19 (wymagane jest „Poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID-19” wraz z kodem QR)
  • niezaszczepione przeciw COVID-19, które posiadają negatywny wynik testu (PCR lub antygenowy wykonany w certyfikowanym laboratorium) w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej, niż 24 h przed odwiedzinami;
  • które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wymagany jest unijny certyfikat COVID).

2. Osoby nie spełniające kryteriów z punktu nr 1 obowiązuje zakaz odwiedzin.

3. Zasady odwiedzin pacjentów mogą zostać zmienione (w tym odwiedziny mogą zostać okresowo wstrzymane) w trybie natychmiastowym, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

4. Odwiedziny w Poliklinice odbywają się w przypadku:

  • sal dwuosobowych w godzinach 10:00 – 20:00 i mogą trwać maksymalnie do 3 godzin każdego dnia,
  • sali jednoosobowej VIP w godzinach 10:00 – 20:00 i mogą trwać maksymalnie do 10 godzin każdego dnia,
  • Apartamentu Rodzinnego bez ograniczeń.

5. Pacjentkę może odwiedzić jedna osoba danego dnia.

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ PACJENTA W POLIKLINICE:

6. Osoby wchodzące na teren Polikliniki zobowiązane są założyć maseczkę jednorazową, która PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU W POLIKLINICE ma skutecznie zakrywać nos i usta.

7. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni znajdującej się w poczekalni na parterze Polikliniki.

8. Po wejściu do Polikliniki należy samodzielnie wykonać pomiar temperatury ciała, zdezynfekować ręce, przedstawić w Rejestracji następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości,
  • jeden z trzech dokumentów wymienionych w punkcie 1.

9. Należy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, data wizyty, telefon kontaktowy) oraz dane odwiedzanego pacjenta niezbędne do umieszczenia w Rejestrze Osób Odwiedzających.

10. Po wejściu na oddział, osoba odwiedzająca ma obowiązek założyć jednorazowy fartuch fizelinowy i ochraniacze na obuwie, dostępne przy wyjściu z windy lub w punkcie położnych. W czasie pobytu w Poliklinice nie można zdejmować środków ochrony indywidualnej.

11. Osoba odwiedzająca może wykonywać czynności pielęgnacyjne przy odwiedzanym pacjencie tylko i wyłącznie po zdezynfekowaniu rąk bezpośrednio przed kontaktem.

12. Należy bezwzględnie zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych pacjentek i dzieci przebywających w tej samej sali. Prosimy o nie korzystanie z toalety w czasie odwiedzin.

13. Przed opuszczeniem Polikliniki osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch ochronny i ochraniacze na obuwie i umieszcza je w wyznaczonym pojemniku. Następnie dezynfekuje ręce i w maseczce kieruje się do wyjścia ze szpitala.

14. Osoba towarzysząca jest zobowiązana stosować się do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia Polikliniki.

15. Po opuszczeniu terenu Polikliniki osoba towarzysząca nie może ponownie wrócić do Placówki.

16. Osoby nie przestrzegające zasad odwiedzin, w tym szczególnie punktu nr 5, będą zmuszone opuścić budynek Polikliniki i nie otrzymają zgody na ponowne odwiedziny pacjentów w Poliklinice.