Profil specjalisty

mgr Gabriela Karabowicz

Położna

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2022 r.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wykształcenie

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla Położnych”