Profil specjalisty

mgr Agata Kisielewska

Kierownik zmiany Położna Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
 • Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • „Stany naglące w praktyce zawodowej położnej”
 • „Pierwsza doba w szpitalu, pierwsza doba w domu – wspierająca rola położnej. Trudności emocjonalne po porodzie”
 • „Dieta kobiety karmiącej”
 • „Kobieta współczesna – Blaski i Cienie”
 • „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek i położnych
 • „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”
 • „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do przetaczania krwi i jej składników
 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do wykonywania szczepień ochronnych noworodków
 • do wykonywania szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • do pobierania cytologii w skryningu raka szyjki macicy

Praktyka zawodowa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – położna stażystka

Wykształcenie

 • Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskując tytuł magistra położnictwa
 • Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Białymstoku uzyskując tytuł położnej