Poliklinika Arciszewscy

Projekt Wzór
na konkurencję

Informujemy, iż przedsiębiorstwo POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

pt. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ SZANSĄ ROZWOJU POLIKLINIKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Sp. z o.o. Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 1 681 991.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 60.00%

___________________________________________

Informujemy, iż POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję


pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLIKLINIKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowała następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego POLIKLINIKI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ”.

Wartość projektu: 116 850.00 PLN
Wartość dofinasowania: 99 322.50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%