Poliklinika Arciszewscy

Projekt Wzór
na konkurencję

Informujemy, iż POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję


pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLIKLINIKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowała następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego POLIKLINIKI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ”.

Wartość projektu: 116 850.00 PLN
Wartość dofinasowania: 99 322.50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%