Poliklinika Arciszewscy

Wyjątkowe miejsce
dla każdej z nas

Polityka Jakości

Poliklinika jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii oraz specjalistycznej diagnostyki obrazowej spełniającym rygorystyczne wymogi prawa Unii Europejskiej.

Dbając o potrzeby wszystkich naszych pacjentów zapewniamy:

 • kompleksową opiekę prowadzoną w systemie całodobowym,
 • profesjonalny i doświadczony zespół specjalistów,
 • najwyższej klasy specjalistyczną aparaturę medyczną,
 • nowoczesne, małoinwazyjne metody diagnostyczne i zabiegowe,
 • wysoki komfort pobytu, przyjazną i miłą atmosferę,
 • udzielanie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie,
 • ciągłe doskonalenie i rozwój zatrudnionego personelu,
 • stałą poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dbałość o zapewnienie Pacjentom poczucia bezpieczeństwa,
 • otoczenie Pacjenta fachową, troskliwą, etyczną opieką, z poszanowaniem praw i istotnych dla Pacjenta wartości.

Cele związane z poprawą jakości uwzględniają kontekst organizacji i analizę ryzyka osiągnięcia zakładanych celów. Kierownictwo Polikliniki Ginekologiczno-Położniczej Sp. z o.o. Sp. k. dla zapewnienia ich realizacji zobowiązuje się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług medycznych,
 • udoskonalania i rozszerzania wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej personelu medycznego,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Poliklinika deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów potrzebnych do utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług medycznych, ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu i spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie postanowień polityki oraz wdrożonych procedur i instrukcji, jak również wykazywanie inicjatywy podczas prac nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.