Poliklinika Arciszewscy

Wyj膮tkowe miejsce
dla ka偶dej z nas

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Fizjoterapia uroginekologiczna to specjalistyczna dziedzina fizjoterapii skierowana do kobiet. Zorientowana jest na profilaktyk臋, diagnozowanie i leczenie zaburze艅 funkcjonalnych uk艂adu miednicy mniejszej. Stanowi ogromne wsparcie zar贸wno u pacjentek lecz膮cych si臋 ginekologicznie, jak i obj臋tych opiek膮 po艂o偶nicz膮. Trening medyczny z fizjoterapeutk膮 mo偶e zapobiec wyst膮pieniu powik艂a艅 zwi膮zanych z operacjami i porodami, jak r贸wnie偶 ca艂kowicie wyleczy膰 pacjentk臋 ze schorze艅 i tym samym uchroni膰 przed konieczno艣ci膮 zastosowania inwazyjnych metod zabiegowych.

METODY TERAPII

W ramach fizjoterapii uroginekologicznej stosowane s膮 r贸偶ne metody i techniki, takie jak:

 • biofeedback,
 • elektrostymulacja,
 • manualna terapia mi臋艣ni dna miednicy,
 • rozci膮ganie mi臋艣ni i wzmocnienie mi臋艣ni miednicy mniejszej,
 • kinesiotaping.

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY

Przygotuj dokumentacj臋 medyczn膮

Przynie艣 ze sob膮 aktualn膮 dokumentacj臋 medyczn膮, tak膮 jak wyniki bada艅 (obrazowe, laboratoryjne itp.), histori臋 choroby oraz list臋 przyjmowanych lek贸w. Je艣li spodziewasz si臋 dziecka, zabierz r贸wnie偶 kart臋 ci膮偶y. Przygotuj si臋 na te pytania i staraj si臋 udziela膰 szczeg贸艂owych odpowiedzi, kt贸re pomog膮 fizjoterapeutce lepiej zrozumie膰 Twoj膮 sytuacj臋 zdrowotn膮 i dobra膰 odpowiedni plan terapeutyczny.

Przygotuj wygodne ubranie

Na wizyt臋 warto przyj艣膰 w wygodnym ubraniu, kt贸re umo偶liwi swobodne wykonywanie 膰wicze艅 fizjoterapeutycznych.

Zadbaj o higien臋 intymn膮

Przed wizyt膮 warto zadba膰 o higien臋 intymn膮, poniewa偶 fizjoterapeuta b臋dzie pracowa艂 w obszarze miednicy mniejszej (np. za zgod膮 pacjentki r贸wnie偶 przez pochw臋 lub odbyt). Mo偶esz wzi膮膰 prysznic przed wizyt膮 oraz przynie艣膰 ze sob膮 wilgotne chusteczki.

PIERWSZA WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Wszystkich naszych pacjent贸w prosimy o przybycie na wizyt臋 15 minut wcze艣niej. Przed wej艣ciem do gabinetu, po艂o偶na przekazuje pacjentce do wype艂nienia ankiet臋 dotycz膮c膮 jej stanu zdrowia. Z wype艂nion膮 ankiet膮 pacjentka zapraszana jest do gabinetu fizjoterapeutycznego.

Wywiad

Fizjoterapeutka przeprowadza szczeg贸艂owy wywiad, podczas kt贸rego dowiaduje si臋 o dolegliwo艣ciach pacjentki, jej historii choroby, stylu 偶ycia, stosowanych lekach i innych czynnikach, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na stan jej zdrowia.

Badanie

Nast臋pnie fizjoterapeuta przeprowadza badanie, w kt贸rym ocenia mi臋艣nie dna miednicy, ocenia stopie艅 napi臋cia mi臋艣niowego, obecno艣膰 bolesnych punkt贸w i innych czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na funkcjonowanie mi臋艣ni miednicy mniejszej.

Indywidualny plan terapeutyczny

Na podstawie wywiadu i badania fizjoterapeuta opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, kt贸ry uwzgl臋dnia potrzeby pacjentki i jest realizowany na kolejnych wizytach.

KOLEJNE WIZYTY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Realizacja planu terapeutycznego 

W zale偶no艣ci od potrzeb pacjentki, fizjoterapeuta mo偶e zastosowa膰 r贸偶ne metody terapeutyczne. Fizjoterapia uroginekologiczna jest zwykle bezbolesna, a pacjentka mo偶e wykonywa膰 膰wiczenia w wygodnej pozycji.

Ocena post臋p贸w

Po kilku sesjach fizjoterapeutka ocenia post臋py pacjentki i dostosowuje plan terapeutyczny, aby osi膮gn膮膰 jak najlepsze efekty terapeutyczne.

Schorzenia Leczone Fizjoterapeutycznie

Fizjoterapia uroginekologiczna 鈥 fizjoterapia dna miednicy obejmuj膮ca m.in.:

 • 鈥 Wysi艂kowe nietrzymanie moczu

  Wysi艂kowe nietrzymanie moczu (ang. stress urinary incontinence) to jedna z form nietrzymania moczu, charakteryzuj膮ca si臋 niekontrolowanym wyciekiem moczu podczas wykonywania czynno艣ci, kt贸re wymagaj膮 wysi艂ku fizycznego, takich jak podnoszenie ci臋偶ar贸w, wykonywanie 膰wicze艅 ale r贸wnie偶 podczas kichania, czy kaszlu.

  Wysi艂kowe nietrzymanie moczu jest spowodowane os艂abieniem mi臋艣ni dna miednicy, kt贸re podtrzymuj膮 p臋cherz moczowy i zapobiegaj膮 jego wyciekom. U kobiet najcz臋stsz膮 przyczyn膮 os艂abienia tych mi臋艣ni jest ci膮偶a i por贸d. 

  Leczenie wysi艂kowego nietrzymania moczu mo偶e obejmowa膰 膰wiczenia mi臋艣ni Kegla, kt贸re wzmacniaj膮 mi臋艣nie dna miednicy, farmakoterapi臋, a w ci臋偶szych przypadkach – zabiegi chirurgiczne lub za艂o偶enie wk艂adki.

 • 鈥 P臋cherz nadreaktywny i parcia nagl膮ce

  P臋cherz nadreaktywny to zaburzenie czynno艣ci p臋cherza moczowego, kt贸re charakteryzuje si臋 nag艂膮 i siln膮 potrzeb膮 oddania moczu. Osoby cierpi膮ce na p臋cherz nadreaktywny cz臋sto odczuwaj膮 potrzeb臋 oddania moczu nawet przy ma艂ym wype艂nieniu p臋cherza moczowego.

  Zaburzenie to mo偶e mie膰 r贸偶ne przyczyny, w tym: porody naturalne, zrosty po ci臋ciach cesarskich, starszy wiek, oty艂o艣膰, cukrzyca, choroby neurologiczne, infekcje uk艂adu moczowego, zmiany zwyrodnieniowe i urazy kr臋gos艂upa. 

  Dobrze dobrana terapia ogranicza lub ca艂kowicie eliminuje nadaktywno艣膰 p臋cherza, tym samym przynosz膮c popraw臋 komfortu 偶ycia.

 • 鈥 Bolesne miesi膮czkowanie (Dysmenorrhea)

  Bolesne miesi膮czkowanie, nazywane medycznie dysmenorrhea, to dolegliwo艣膰 polegaj膮ca na wyst臋powaniu silnych b贸l贸w brzucha i/lub plec贸w, kt贸re pojawiaj膮 si臋 przed, w trakcie lub po miesi膮czce. Mo偶e towarzyszy膰 temu te偶 inne objawy, takie jak md艂o艣ci, biegunka, zawroty g艂owy, a tak偶e problemy emocjonalne, jak dra偶liwo艣膰 czy depresja.

  Fizjoterapia uroginekologiczna mo偶e pom贸c w 艂agodzeniu bolesnego miesi膮czkowania przez wzmocnienie mi臋艣ni dna miednicy, kt贸re podtrzymuj膮 macic臋 i inne narz膮dy wewn膮trz jamy brzusznej. Poprzez 膰wiczenia mi臋艣ni kegla oraz wykonywanie innych specjalistycznych 膰wicze艅, pomagamy wzmocni膰 mi臋艣nie dna miednicy i poprawi膰 ich elastyczno艣膰, co prowadzi do zmniejszenia b贸lu podczas miesi膮czki. Ponadto terapia mo偶e pom贸c w 艂agodzeniu innych objaw贸w towarzysz膮cych bolesnemu miesi膮czkowaniu, takich jak problemy z oddawaniem moczu czy zaparcia.

  Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e efekty terapii zale偶膮 od przyczyny bolesnego miesi膮czkowania, a w niekt贸rych przypadkach mo偶e by膰 konieczne stosowanie innych metod.

 • 鈥 Bolesne wsp贸艂偶ycie (Dyspareunia)

  Dyspareunia to schorzenie charakteryzuj膮ce si臋 b贸lem wyst臋puj膮cym podczas wsp贸艂偶ycia p艂ciowego. Mo偶e by膰 to spowodowane r贸偶nymi czynnikami, takimi jak infekcje, urazy, zmiany hormonalne, zaburzenia emocjonalne, a tak偶e nieprawid艂owo艣ci anatomiczne.

  Fizjoterapia uroginekologiczna skupia si臋 na rehabilitacji mi臋艣ni dna miednicy i mo偶e pom贸c w 艂agodzeniu b贸lu podczas stosunku p艂ciowego. Istnieje szereg 膰wicze艅, kt贸re pomog膮 wzmocni膰 i rozlu藕ni膰 mi臋艣nie dna miednicy, a tak偶e poprawi膰 kr膮偶enie krwi w okolicy miednicy. Nale偶膮 do nich m.in.

  • masa偶 mi臋艣ni,
  • terapia punkt贸w spustowych,
  • 膰wiczenia mi臋艣ni kegla, 
  • 膰wiczenia relaksacyjne.

  Ostatecznie, skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu dyspareunii zale偶y od indywidualnego przypadku, a fizjoterapeuta lub lekarz dobieraj膮 najlepsze podej艣cie terapeutyczne dla danego pacjenta.

 • 鈥 B贸l i dyskomfort narz膮d贸w p艂ciowych (Wulwodynia)

  Wulwodynia to choroba charakteryzuj膮ca si臋 b贸lem w obr臋bie sromu u kobiet. Mo偶e jej towarzyszy膰 uczucie pieczenia, sw臋dzenie lub mrowienie. Przyczyny wulwodynii nie s膮 do ko艅ca znane, ale wiadomo, 偶e mo偶e by膰 zwi膮zana z uszkodzeniem nerw贸w, infekcjami, zaburzeniami hormonalnymi lub urazami.

  Leczenie tego schorzenia zale偶y od przyczyny i nasilenia objaw贸w. W przypadku wulwodynii zwi膮zanej z napi臋ciem mi臋艣niowym w okolicy sromu lub miednicy, fizjoterapeutka uroginekologiczna mo偶e pom贸c w rozlu藕nieniu i wzmocnieniu mi臋艣ni dna miednicy oraz zwi臋kszeniu przep艂ywu krwi w okolicy sromu i miednicy. Z kolei w przypadku wulwodynii spowodowanej uszkodzeniem nerw贸w mo偶na zastosowa膰 terapi臋 manualn膮, aby pom贸c w 艂agodzeniu b贸lu.

  Ostatecznie skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu wulwodynii zale偶y od przyczyny choroby i nasilenia objaw贸w, a fizjoterapeuta lub lekarz powinni zdecydowa膰 o najlepszym podej艣ciu terapeutycznym dla danego pacjenta.

 • 鈥 Skurcze mi臋艣ni pochwy utrudniaj膮ce wsp贸艂偶ycie (Pochwica)

  Pochwica jest zaburzeniem polegaj膮cym na mimowolnym skurczu mi臋艣ni dna miednicy, w tym zw艂aszcza mi臋艣ni okr臋偶nych pochwy, co uniemo偶liwia b膮d藕 utrudnia wprowadzenie czegokolwiek do pochwy, np. podczas stosunku lub badania ginekologicznego.

  Pochwica mo偶e mie膰 r贸偶ne przyczyny, w tym czynniki psychologiczne, jak np. traumy seksualne, stres, niepewno艣膰 i l臋k przed wsp贸艂偶yciem, ale te偶 przyczyny fizjologiczne, jak np. zaka偶enia, endometrioza, skurcze mi臋艣niowe wywo艂ane np. przez torbiele jajnik贸w czy blizny pooperacyjne.

  Leczenie pochwicy zale偶y od przyczyn i mo偶e obejmowa膰 r贸偶ne podej艣cia, takie jak psychoterapia, farmakoterapia, terapia seksualna lub fizjoterapia uroginekologiczna. Fizjoterapia uroginekologiczna mo偶e by膰 skuteczn膮 form膮 leczenia pochwicy w przypadku, gdy jej przyczyn膮 jest napi臋cie mi臋艣niowe. Podczas fizjoterapii stosowane s膮 r贸偶ne techniki, takie jak biofeedback, rozci膮ganie mi臋艣ni lub 膰wiczenia mi臋 Kegla, kt贸re pomagaj膮 zrelaksowa膰 mi臋艣nie dna miednicy i poprawi膰 elastyczno艣膰 pochwy. 

  Skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu pochwicy zale偶y od przyczyny choroby i nasilenia objaw贸w, a fizjoterapeuta lub lekarz powinni zdecydowa膰 o najlepszym podej艣ciu terapeutycznym dla danego pacjenta.

 • 鈥 Obni偶enie statyki narz膮du rodnego (obni偶enie, wypadanie macicy)

  Obni偶enie statyki narz膮du rodnego to zaburzenie, w kt贸rym narz膮dy miednicy mniejszej, takie jak macica, odbytnica lub pochwa, ulegaj膮 obni偶eniu lub wypadni臋ciu w kierunku wej艣cia do pochwy. Mo偶e to by膰 spowodowane os艂abieniem mi臋艣ni dna miednicy, utrat膮 elastyczno艣ci tkanek podpieraj膮cych narz膮dy, nadmiernym obci膮偶eniem podczas ci膮偶y i porodu, menopauz膮, oty艂o艣ci膮 lub czynnikami dziedzicznymi.

  Objawy obni偶enia statyki narz膮du rodnego mog膮 obejmowa膰:

  • uczucie ucisku lub dyskomfortu w dolnej cz臋艣ci brzucha lub pochwy,
  • uczucie obcego cia艂a w pochwie,
  • problemy z oddawaniem moczu lub stolca,
  • b贸l podczas stosunku.

  Leczenie obni偶enia statyki narz膮du rodnego zale偶y od stopnia zaawansowania choroby, objaw贸w i indywidualnych cech pacjenta. Mo偶e obejmowa膰 fizjoterapi臋 uroginekologiczn膮, farmakoterapi臋, stosowanie wk艂adek lub pier艣cieni pessary, a w skrajnych przypadkach konieczne mo偶e by膰 leczenie chirurgiczne.

  Fizjoterapia uroginekologiczna jest skuteczn膮 form膮 leczenia obni偶enia statyki narz膮du rodnego w wielu przypadkach, szczeg贸lnie je艣li zaburzenie jest wczesne lub umiarkowane. Podczas fizjoterapii stosuje si臋 r贸偶ne 膰wiczenia, takie jak 膰wiczenia Kegla, rozci膮ganie mi臋艣ni i techniki biofeedback, aby zwi臋kszy膰 si艂臋 mi臋艣ni dna miednicy, poprawi膰 elastyczno艣膰 tkanek i zmniejszy膰 napi臋cie w mi臋艣niach.

  Jednak偶e, skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej zale偶y od indywidualnego przypadku i nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub specjalist膮 w dziedzinie fizjoterapii uroginekologicznej w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

 • 鈥 Choroba hemoroidalna

  Choroba hemoroidalna to schorzenie, kt贸re charakteryzuje si臋 obecno艣ci膮 偶ylak贸w w okolicy odbytu i odbytnicy. 呕ylaki te powstaj膮 w wyniku zwi臋kszonego ci艣nienia w naczyniach krwiono艣nych w tej okolicy, co mo偶e prowadzi膰 do powstawania guzk贸w hemoroidalnych, b贸lu, sw臋dzenia, krwawie艅 z odbytu oraz innych objaw贸w.

  Leczenie choroby hemoroidalnej zale偶y od stopnia zaawansowania choroby i objaw贸w. Mo偶e obejmowa膰 stosowanie farmakoterapii, a w bardziej zaawansowanych przypadkach konieczne mo偶e by膰 leczenie chirurgiczne.

  Fizjoterapia uroginekologiczna mo偶e by膰 skutecznym sposobem 艂agodzenia niekt贸rych objaw贸w choroby hemoroidalnej, takich jak b贸l, sw臋dzenie i dyskomfort. Dodatkowo stanowi niezb臋dny element w procesie leczenia, poniewa偶 fizjoterapeuta uczy pacjenta jak wyeliminowa膰 czynniki prowadz膮ce do powstawania 偶ylak贸w, 偶eby nie dopu艣ci膰 do nawrot贸w schorzenia. 

  Wa偶ne jest, aby zawsze skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub specjalist膮 w dziedzinie fizjoterapii uroginekologicznej, aby oceni膰 indywidualn膮 sytuacj臋 pacjenta i ustali膰 odpowiedni plan terapii.

 • 鈥 Przygotowanie przedoperacyjne i terapi臋 pooperacyjn膮

  Fizjoterapia uroginekologiczna przedoperacyjna i pooperacyjna maj膮 na celu przygotowanie pacjentki do planowanej operacji ginekologicznej, szczeg贸lnie w przypadku zabieg贸w dotycz膮cych narz膮du rodnego i dolnego odcinka uk艂adu moczowo-p艂ciowego.

  Podczas terapii uroginekologicznej fizjoterapeutka ocenia stan zdrowia pacjentki oraz dokonuje oceny funkcjonalnej mi臋艣ni dna miednicy, mi臋艣ni brzucha i kr臋gos艂upa. Na podstawie tych ocen tworzy indywidualny plan 膰wicze艅 i terapii, kt贸re pomog膮 w:

  • przygotowaniu cia艂a pacjentki do operacji (uelastycznienie tkanek, zmniejszenie istniej膮cych dolegliwo艣ci),
  • przygotowanie narz膮du do podj臋cia funkcji po operacji,
  • odbudowa czucia g艂臋bokiego, czyli poczucia w艂asnego cia艂a,
  • zmniejszeniu ryzyka infekcji, krwawienia oraz powik艂a艅 zwi膮zanych z zabiegiem operacyjnym, 
  • skr贸ceniu czasu rekonwalescencji,
  • przyspieszeniu powrotu do pe艂nej aktywno艣ci i normalnego funkcjonowania.
  • zalecenia post臋powania po operacji.

Fizjoterapia kobiet w ci膮偶y obejmuj膮ca m.in.:

 • 鈥 B贸l miednicy, kr臋gos艂upa i bioder

 • 鈥 B贸l spojenia 艂onowego i ko艣ci ogonowej

 • 鈥 Nietrzymanie moczu

 • 鈥 Przygotowanie do porodu naturalnego i ci臋cia cesarskiego

 • 鈥 Masa偶 krocza

 • 鈥 Profilaktyka rozej艣cia mi臋艣nia prostego brzucha

Fizjoterapia w po艂ogu, w tym m.in.:

 • 鈥 Ocena i reedukacja postawy cia艂a

 • 鈥 Normalizacja mi臋艣ni dna miednicy

 • 鈥 Mobilizacja blizny po epizjotomii (naci臋ciu krocza) i cesarskim ci臋ciu

 • 鈥 Terapia rozej艣cia mi臋艣nia prostego brzucha

 • 鈥 Bezpieczny powr贸t do aktywno艣ci fizycznej po porodzie