Poliklinika Arciszewscy

Wyj膮tkowe miejsce
dla ka偶dej z nas

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Poliklinika jest jedynym o艣rodkiem w wojew贸dztwie, kt贸ry oferuje pacjentkom opiek臋 oko艂oporodow膮 wspieran膮 fizjoterapi膮 uroginekologiczn膮. 

Fizjoterapia uroginekologiczna to specjalistyczna dziedzina fizjoterapii skierowana do kobiet. Zorientowana jest na profilaktyk臋, diagnozowanie i leczenie zaburze艅 funkcjonalnych uk艂adu miednicy mniejszej. Stanowi ogromne wsparcie zar贸wno u pacjentek lecz膮cych si臋 ginekologicznie, jak i obj臋tych opiek膮 po艂o偶nicz膮. Trening medyczny z fizjoterapeutk膮 mo偶e zapobiec wyst膮pieniu powik艂a艅 zwi膮zanych z operacjami i porodami, jak r贸wnie偶 ca艂kowicie wyleczy膰 pacjentk臋 ze schorze艅 i tym samym uchroni膰 przed konieczno艣ci膮 zastosowania inwazyjnych metod zabiegowych.

METODY TERAPII

W ramach fizjoterapii uroginekologicznej stosowane s膮 r贸偶ne metody i techniki, takie jak:

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY

Przygotuj dokumentacj臋 medyczn膮

Przynie艣 ze sob膮 aktualn膮 dokumentacj臋 medyczn膮, tak膮 jak wyniki bada艅 (obrazowe, laboratoryjne itp.), histori臋 choroby oraz list臋 przyjmowanych lek贸w. Je艣li spodziewasz si臋 dziecka, zabierz r贸wnie偶 kart臋 ci膮偶y. Przygotuj si臋 na te pytania i staraj si臋 udziela膰 szczeg贸艂owych odpowiedzi, kt贸re pomog膮 fizjoterapeutce lepiej zrozumie膰 Twoj膮 sytuacj臋 zdrowotn膮 i dobra膰 odpowiedni plan terapeutyczny.

Przygotuj wygodne ubranie

Na wizyt臋 warto przyj艣膰 w wygodnym ubraniu, kt贸re umo偶liwi swobodne wykonywanie 膰wicze艅 fizjoterapeutycznych.

Zadbaj o higien臋 intymn膮

Przed wizyt膮 warto zadba膰 o higien臋 intymn膮, poniewa偶 fizjoterapeuta b臋dzie pracowa艂 w obszarze miednicy mniejszej (np. za zgod膮 pacjentki r贸wnie偶 przez pochw臋 lub odbyt). Mo偶esz wzi膮膰 prysznic przed wizyt膮 oraz przynie艣膰 ze sob膮 wilgotne chusteczki.

PIERWSZA WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Wszystkich naszych pacjent贸w prosimy o przybycie na wizyt臋 15 minut wcze艣niej. Przed wej艣ciem do gabinetu, po艂o偶na przekazuje pacjentce do wype艂nienia ankiet臋 dotycz膮c膮 jej stanu zdrowia. Z wype艂nion膮 ankiet膮 pacjentka zapraszana jest do gabinetu fizjoterapeutycznego.

Wywiad

Fizjoterapeutka przeprowadza szczeg贸艂owy wywiad, podczas kt贸rego dowiaduje si臋 o dolegliwo艣ciach pacjentki, jej historii choroby, stylu 偶ycia, stosowanych lekach i innych czynnikach, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na stan jej zdrowia.

Badanie

Nast臋pnie fizjoterapeuta przeprowadza badanie, w kt贸rym ocenia mi臋艣nie dna miednicy, ocenia stopie艅 napi臋cia mi臋艣niowego, obecno艣膰 bolesnych punkt贸w i innych czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na funkcjonowanie mi臋艣ni miednicy mniejszej.

Indywidualny plan terapeutyczny

Na podstawie wywiadu i badania fizjoterapeuta opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, kt贸ry uwzgl臋dnia potrzeby pacjentki i jest realizowany na kolejnych wizytach.

KOLEJNE WIZYTY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Realizacja planu terapeutycznego 

W zale偶no艣ci od potrzeb pacjentki, fizjoterapeuta mo偶e zastosowa膰 r贸偶ne metody terapeutyczne. Fizjoterapia uroginekologiczna jest zwykle bezbolesna, a pacjentka mo偶e wykonywa膰 膰wiczenia w wygodnej pozycji.

Ocena post臋p贸w

Po kilku sesjach fizjoterapeutka ocenia post臋py pacjentki i dostosowuje plan terapeutyczny, aby osi膮gn膮膰 jak najlepsze efekty terapeutyczne.

Schorzenia Leczone Fizjoterapeutycznie

Fizjoterapia uroginekologiczna 鈥 fizjoterapia dna miednicy obejmuj膮ca m.in.:

 • 鈥 Wysi艂kowe nietrzymanie moczu

  Wysi艂kowe nietrzymanie moczu (ang. stress urinary incontinence) to jedna z form nietrzymania moczu, charakteryzuj膮ca si臋 niekontrolowanym wyciekiem moczu podczas wykonywania czynno艣ci, kt贸re wymagaj膮 wysi艂ku fizycznego, takich jak podnoszenie ci臋偶ar贸w, wykonywanie 膰wicze艅 ale r贸wnie偶 podczas kichania, czy kaszlu.

  Wysi艂kowe nietrzymanie moczu jest spowodowane os艂abieniem mi臋艣ni dna miednicy, kt贸re podtrzymuj膮 p臋cherz moczowy i zapobiegaj膮 jego wyciekom. U kobiet najcz臋stsz膮 przyczyn膮 os艂abienia tych mi臋艣ni jest ci膮偶a i por贸d. 

  Leczenie wysi艂kowego nietrzymania moczu mo偶e obejmowa膰 膰wiczenia mi臋艣ni Kegla, kt贸re wzmacniaj膮 mi臋艣nie dna miednicy, farmakoterapi臋, a w ci臋偶szych przypadkach – zabiegi chirurgiczne lub za艂o偶enie wk艂adki.

 • 鈥 P臋cherz nadreaktywny i parcia nagl膮ce

  P臋cherz nadreaktywny to zaburzenie czynno艣ci p臋cherza moczowego, kt贸re charakteryzuje si臋 nag艂膮 i siln膮 potrzeb膮 oddania moczu. Osoby cierpi膮ce na p臋cherz nadreaktywny cz臋sto odczuwaj膮 potrzeb臋 oddania moczu nawet przy ma艂ym wype艂nieniu p臋cherza moczowego.

  Zaburzenie to mo偶e mie膰 r贸偶ne przyczyny, w tym: porody naturalne, zrosty po ci臋ciach cesarskich, starszy wiek, oty艂o艣膰, cukrzyca, choroby neurologiczne, infekcje uk艂adu moczowego, zmiany zwyrodnieniowe i urazy kr臋gos艂upa. 

  Dobrze dobrana terapia ogranicza lub ca艂kowicie eliminuje nadaktywno艣膰 p臋cherza, tym samym przynosz膮c popraw臋 komfortu 偶ycia.

 • 鈥 Bolesne miesi膮czkowanie (Dysmenorrhea)

  Bolesne miesi膮czkowanie, nazywane medycznie dysmenorrhea, to dolegliwo艣膰 polegaj膮ca na wyst臋powaniu silnych b贸l贸w brzucha i/lub plec贸w, kt贸re pojawiaj膮 si臋 przed, w trakcie lub po miesi膮czce. Mo偶e towarzyszy膰 temu te偶 inne objawy, takie jak md艂o艣ci, biegunka, zawroty g艂owy, a tak偶e problemy emocjonalne, jak dra偶liwo艣膰 czy depresja.

  Fizjoterapia uroginekologiczna mo偶e pom贸c w 艂agodzeniu bolesnego miesi膮czkowania przez wzmocnienie mi臋艣ni dna miednicy, kt贸re podtrzymuj膮 macic臋 i inne narz膮dy wewn膮trz jamy brzusznej. Poprzez 膰wiczenia mi臋艣ni kegla oraz wykonywanie innych specjalistycznych 膰wicze艅, pomagamy wzmocni膰 mi臋艣nie dna miednicy i poprawi膰 ich elastyczno艣膰, co prowadzi do zmniejszenia b贸lu podczas miesi膮czki. Ponadto terapia mo偶e pom贸c w 艂agodzeniu innych objaw贸w towarzysz膮cych bolesnemu miesi膮czkowaniu, takich jak problemy z oddawaniem moczu czy zaparcia.

  Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e efekty terapii zale偶膮 od przyczyny bolesnego miesi膮czkowania, a w niekt贸rych przypadkach mo偶e by膰 konieczne stosowanie innych metod.

 • 鈥 Bolesne wsp贸艂偶ycie (Dyspareunia)

  Dyspareunia to schorzenie charakteryzuj膮ce si臋 b贸lem wyst臋puj膮cym podczas wsp贸艂偶ycia p艂ciowego. Mo偶e by膰 to spowodowane r贸偶nymi czynnikami, takimi jak infekcje, urazy, zmiany hormonalne, zaburzenia emocjonalne, a tak偶e nieprawid艂owo艣ci anatomiczne.

  Fizjoterapia uroginekologiczna skupia si臋 na rehabilitacji mi臋艣ni dna miednicy i mo偶e pom贸c w 艂agodzeniu b贸lu podczas stosunku p艂ciowego. Istnieje szereg 膰wicze艅, kt贸re pomog膮 wzmocni膰 i rozlu藕ni膰 mi臋艣nie dna miednicy, a tak偶e poprawi膰 kr膮偶enie krwi w okolicy miednicy. Nale偶膮 do nich m.in.

  • masa偶 mi臋艣ni,
  • terapia punkt贸w spustowych,
  • 膰wiczenia mi臋艣ni kegla, 
  • 膰wiczenia relaksacyjne.

  Ostatecznie, skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu dyspareunii zale偶y od indywidualnego przypadku, a fizjoterapeuta lub lekarz dobieraj膮 najlepsze podej艣cie terapeutyczne dla danego pacjenta.

 • 鈥 B贸l i dyskomfort narz膮d贸w p艂ciowych (Wulwodynia)

  Wulwodynia to choroba charakteryzuj膮ca si臋 b贸lem w obr臋bie sromu u kobiet. Mo偶e jej towarzyszy膰 uczucie pieczenia, sw臋dzenie lub mrowienie. Przyczyny wulwodynii nie s膮 do ko艅ca znane, ale wiadomo, 偶e mo偶e by膰 zwi膮zana z uszkodzeniem nerw贸w, infekcjami, zaburzeniami hormonalnymi lub urazami.

  Leczenie tego schorzenia zale偶y od przyczyny i nasilenia objaw贸w. W przypadku wulwodynii zwi膮zanej z napi臋ciem mi臋艣niowym w okolicy sromu lub miednicy, fizjoterapeutka uroginekologiczna mo偶e pom贸c w rozlu藕nieniu i wzmocnieniu mi臋艣ni dna miednicy oraz zwi臋kszeniu przep艂ywu krwi w okolicy sromu i miednicy. Z kolei w przypadku wulwodynii spowodowanej uszkodzeniem nerw贸w mo偶na zastosowa膰 terapi臋 manualn膮, aby pom贸c w 艂agodzeniu b贸lu.

  Ostatecznie skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu wulwodynii zale偶y od przyczyny choroby i nasilenia objaw贸w, a fizjoterapeuta lub lekarz powinni zdecydowa膰 o najlepszym podej艣ciu terapeutycznym dla danego pacjenta.

 • 鈥 Skurcze mi臋艣ni pochwy utrudniaj膮ce wsp贸艂偶ycie (Pochwica)

  Pochwica jest zaburzeniem polegaj膮cym na mimowolnym skurczu mi臋艣ni dna miednicy, w tym zw艂aszcza mi臋艣ni okr臋偶nych pochwy, co uniemo偶liwia b膮d藕 utrudnia wprowadzenie czegokolwiek do pochwy, np. podczas stosunku lub badania ginekologicznego.

  Pochwica mo偶e mie膰 r贸偶ne przyczyny, w tym czynniki psychologiczne, jak np. traumy seksualne, stres, niepewno艣膰 i l臋k przed wsp贸艂偶yciem, ale te偶 przyczyny fizjologiczne, jak np. zaka偶enia, endometrioza, skurcze mi臋艣niowe wywo艂ane np. przez torbiele jajnik贸w czy blizny pooperacyjne.

  Leczenie pochwicy zale偶y od przyczyn i mo偶e obejmowa膰 r贸偶ne podej艣cia, takie jak psychoterapia, farmakoterapia, terapia seksualna lub fizjoterapia uroginekologiczna. Fizjoterapia uroginekologiczna mo偶e by膰 skuteczn膮 form膮 leczenia pochwicy w przypadku, gdy jej przyczyn膮 jest napi臋cie mi臋艣niowe. Podczas fizjoterapii stosowane s膮 r贸偶ne techniki, takie jak biofeedback, rozci膮ganie mi臋艣ni lub 膰wiczenia mi臋 Kegla, kt贸re pomagaj膮 zrelaksowa膰 mi臋艣nie dna miednicy i poprawi膰 elastyczno艣膰 pochwy. 

  Skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu pochwicy zale偶y od przyczyny choroby i nasilenia objaw贸w, a fizjoterapeuta lub lekarz powinni zdecydowa膰 o najlepszym podej艣ciu terapeutycznym dla danego pacjenta.

 • 鈥 Obni偶enie narz膮d贸w wewn臋trznych miednicy mniejszej

  Obni偶enie statyki narz膮du rodnego to zaburzenie, w kt贸rym narz膮dy miednicy mniejszej, takie jak macica, odbytnica lub pochwa, ulegaj膮 obni偶eniu lub wypadni臋ciu w kierunku wej艣cia do pochwy. Mo偶e to by膰 spowodowane os艂abieniem mi臋艣ni dna miednicy, utrat膮 elastyczno艣ci tkanek podpieraj膮cych narz膮dy, nadmiernym obci膮偶eniem podczas ci膮偶y i porodu, menopauz膮, oty艂o艣ci膮 lub czynnikami dziedzicznymi.

  Objawy obni偶enia statyki narz膮du rodnego mog膮 obejmowa膰:

  • uczucie ucisku lub dyskomfortu w dolnej cz臋艣ci brzucha lub pochwy,
  • uczucie obcego cia艂a w pochwie,
  • problemy z oddawaniem moczu lub stolca,
  • b贸l podczas stosunku.

  Leczenie obni偶enia statyki narz膮du rodnego zale偶y od stopnia zaawansowania choroby, objaw贸w i indywidualnych cech pacjenta. Mo偶e obejmowa膰 fizjoterapi臋 uroginekologiczn膮, farmakoterapi臋, stosowanie wk艂adek lub pier艣cieni pessary, a w skrajnych przypadkach konieczne mo偶e by膰 leczenie chirurgiczne.

  Fizjoterapia uroginekologiczna jest skuteczn膮 form膮 leczenia obni偶enia statyki narz膮du rodnego w wielu przypadkach, szczeg贸lnie je艣li zaburzenie jest wczesne lub umiarkowane. Podczas fizjoterapii stosuje si臋 r贸偶ne 膰wiczenia, takie jak 膰wiczenia Kegla, rozci膮ganie mi臋艣ni i techniki biofeedback, aby zwi臋kszy膰 si艂臋 mi臋艣ni dna miednicy, poprawi膰 elastyczno艣膰 tkanek i zmniejszy膰 napi臋cie w mi臋艣niach.

  Jednak偶e, skuteczno艣膰 fizjoterapii uroginekologicznej zale偶y od indywidualnego przypadku i nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub specjalist膮 w dziedzinie fizjoterapii uroginekologicznej w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

 • 鈥 Choroba hemoroidalna

  Choroba hemoroidalna to schorzenie, kt贸re charakteryzuje si臋 obecno艣ci膮 偶ylak贸w w okolicy odbytu i odbytnicy. 呕ylaki te powstaj膮 w wyniku zwi臋kszonego ci艣nienia w naczyniach krwiono艣nych w tej okolicy, co mo偶e prowadzi膰 do powstawania guzk贸w hemoroidalnych, b贸lu, sw臋dzenia, krwawie艅 z odbytu oraz innych objaw贸w.

  Leczenie choroby hemoroidalnej zale偶y od stopnia zaawansowania choroby i objaw贸w. Mo偶e obejmowa膰 stosowanie farmakoterapii, a w bardziej zaawansowanych przypadkach konieczne mo偶e by膰 leczenie chirurgiczne.

  Fizjoterapia uroginekologiczna mo偶e by膰 skutecznym sposobem 艂agodzenia niekt贸rych objaw贸w choroby hemoroidalnej, takich jak b贸l, sw臋dzenie i dyskomfort. Dodatkowo stanowi niezb臋dny element w procesie leczenia, poniewa偶 fizjoterapeuta uczy pacjenta jak wyeliminowa膰 czynniki prowadz膮ce do powstawania 偶ylak贸w, 偶eby nie dopu艣ci膰 do nawrot贸w schorzenia. 

  Wa偶ne jest, aby zawsze skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub specjalist膮 w dziedzinie fizjoterapii uroginekologicznej, aby oceni膰 indywidualn膮 sytuacj臋 pacjenta i ustali膰 odpowiedni plan terapii.

 • 鈥 Przygotowanie przedoperacyjne i terapi臋 pooperacyjn膮

  Fizjoterapia uroginekologiczna przedoperacyjna i pooperacyjna maj膮 na celu przygotowanie pacjentki do planowanej operacji ginekologicznej, szczeg贸lnie w przypadku zabieg贸w dotycz膮cych narz膮du rodnego i dolnego odcinka uk艂adu moczowo-p艂ciowego.

  Podczas terapii uroginekologicznej fizjoterapeutka ocenia stan zdrowia pacjentki oraz dokonuje oceny funkcjonalnej mi臋艣ni dna miednicy, mi臋艣ni brzucha i kr臋gos艂upa. Na podstawie tych ocen tworzy indywidualny plan 膰wicze艅 i terapii, kt贸re pomog膮 w:

  • przygotowaniu cia艂a pacjentki do operacji (uelastycznienie tkanek, zmniejszenie istniej膮cych dolegliwo艣ci),
  • przygotowanie narz膮du do podj臋cia funkcji po operacji,
  • odbudowa czucia g艂臋bokiego, czyli poczucia w艂asnego cia艂a,
  • zmniejszeniu ryzyka infekcji, krwawienia oraz powik艂a艅 zwi膮zanych z zabiegiem operacyjnym, 
  • skr贸ceniu czasu rekonwalescencji,
  • przyspieszeniu powrotu do pe艂nej aktywno艣ci i normalnego funkcjonowania,
  • zalecenia post臋powania po operacji.
 • 鈥 Trening mi臋艣ni dna miednicy z biofeedbackiem EMG

  Trening z biofeedbackiem EMG to specjalistyczna metoda fizjoterapii, kt贸ra ma na celu wzmocnienie i ulepszenie funkcji mi臋艣ni dna miednicy, zw艂aszcza mi臋艣ni zwieracza odbytu, cewki moczowej oraz pochwy. Jest to bardzo skuteczna metoda terapeutyczna, dzi臋ki kt贸rej zyskujesz 艣wiadomo艣膰 swojego cia艂a, uczysz si臋 uruchamia膰 prac臋 poszczeg贸lnych mi臋艣ni oraz wykonujesz 膰wiczenia prowadz膮ce do ich wzmocnienia.

  Dzi臋ki EMG na bie偶膮co otrzymujesz informacj臋 zwrotn膮 o tym, co dziej臋 si臋 w Twoim ciele podczas 膰wiczenia. W ten spos贸b dowiadujesz si臋 czy wykonujesz 膰wiczenie prawid艂owo czy powinna艣 skorygowa膰 napi臋cie lub relaks mi臋艣ni. W czasie treningu uczysz si臋 kontrolowa膰 zaburzone lub os艂abione parametry takie jak si艂a, wytrzyma艂o艣膰, czy stabilno艣膰 skurczu mi臋艣ni. 

  Wi臋cej informacji na stronie: BIOFEEDBACK ELEKTROMIOGRAFICZNY (EMG)

Fizjoterapia kobiet w ci膮偶y obejmuj膮ca m.in.:

 • 鈥 B贸l miednicy, kr臋gos艂upa i bioder

  W okresie ci膮偶y kobiety mog膮 do艣wiadcza膰 zespo艂贸w b贸lowych, kt贸re utrudniaj膮 poruszanie si臋. Wp艂yw na te dolegliwo艣ci ma powi臋kszaj膮ca si臋 macica, zmiana 艣rodka ci臋偶ko艣ci cia艂a, zmiana napi臋cia mi臋艣niowego i wi臋zad艂owego oraz utrudniony drena偶, co mo偶e prowadzi膰 do ograniczenia aktywno艣ci zawodowej, jak i fizycznej.

  Pomo偶emy Ci 艂agodzi膰 dolegliwo艣ci b贸lowe oraz wzmocni膰 os艂abione struktury poprzez odpowiednie 膰wiczenia. Nasza fizjoterapeutka pomo偶e Ci r贸wnie偶 skorygowa膰 postaw臋 cia艂a oraz dobierze aktywno艣膰 fizyczn膮 odpowiedni膮 do etapu ci膮偶y i dolegliwo艣ci.

 • 鈥 B贸l spojenia 艂onowego i ko艣ci ogonowej

  B贸l spojenia 艂onowego i ko艣ci guzicznej jest dolegliwo艣ci膮 spowodowan膮 licznymi zmianami zachodz膮cymi w okresie ci膮偶y w ciele kobiety. Na skutek obci膮偶enia oraz zmian hormonalnych dochodzi do rozlu藕niania wi臋zade艂, staw贸w krzy偶owo-biodrowych i spojenia 艂onowego. Prowadzi to do zespo艂贸w b贸lowych utrudniaj膮cych poruszanie si臋, wstawanie i siedzenie.

  Pomo偶emy Ci niwelowa膰 dolegliwo艣ci b贸lowe terapi膮 manualn膮 poprawiaj膮c stabilizacj臋 w rejonie miednicy, pracuj膮c nad postaw膮 cia艂a oraz wykonuj膮c 膰wiczenia mi臋艣ni dna miednicy.

 • 鈥 Nietrzymanie moczu

  W zwi膮zku z uciskiem rosn膮cej macicy na p臋cherz i os艂abieniem mi臋艣ni dna miednicy w ci膮偶y cz臋sto dochodzi do nietrzymania moczu. Mimowolne wycieki moczu nast臋puj膮 przewa偶nie podczas kichania, kaszlu, 艣miechu czy podskok贸w. Wysi艂kowe nietrzymanie moczu mo偶e ust膮pi膰 po oko艂o p贸艂 roku od porodu, jednak niekiedy do ustania objaw贸w niezb臋dna jest terapia lub leczenie.

  Terapia fizjoterapeutyczna polega ona na treningu mi臋艣ni dna miednicy. Prowadzi do ich wzmocnienia, normalizacji pracy, a w efekcie do poprawy mechanizmu trzymania moczu. 膯wiczenia najlepiej jest zacz膮膰 ju偶 w czasie ci膮偶y, aby zminimalizowa膰 ryzyko wyst膮pienia nietrzymania moczu.

 • 鈥 Przygotowanie do porodu naturalnego i ci臋cia cesarskiego

  W przygotowaniu do porodu fizjoterapia uroginekologiczna odgrywa istotn膮 rol臋, pomagaj膮c przysz艂ej mamie wzmocni膰 mi臋艣nie miednicy i nadbrzusza, uelastyczni膰 tkanki oraz poprawi膰 艣wiadomo艣膰 cia艂a, co korzystnie wp艂ywa na przebieg porodu.

  Nasza fizjoterapeutka

  W przygotowaniu do porodu fizjoterapia uroginekologiczna odgrywa istotn膮 rol臋, pomagaj膮c przysz艂ej mamie wzmocni膰 mi臋艣nie miednicy i nadbrzusza, uelastyczni膰 tkanki oraz poprawi膰 艣wiadomo艣膰 cia艂a, co korzystnie wp艂ywa na przebieg porodu.

   

  Nasza fizjoterapeutka uroginekologiczna pomo偶e Ci w przygotowaniu do porodu poprzez:

   

  • Specjalne 膰wiczenia wzmacniaj膮ce mi臋艣nie dna miednicy, kt贸re odgrywaj膮 kluczow膮 rol臋 w podtrzymywaniu narz膮d贸w, a tak偶e mog膮 u艂atwi膰 proces porodu.
  • Masa偶 krocza 鈥 przygotowanie tkanek aby zminimalizowa膰 ryzyko p臋kni臋膰 i konieczno艣膰 naci臋膰 krocza.
  • Edukacj臋 i szkolenie dotycz膮ce technik oddychania i relaksacji, kt贸re mog膮 pom贸c w zmniejszeniu napi臋cia i stresu podczas porodu.
  • Nauk臋 wertykalnych pozycji porodowych i przeprowadzenie treningu, przygotowuj膮cego do aktywnego porodu.
  • Wskazanie 膰wicze艅 i techniki, kt贸re pomog膮 w zapobieganiu lub redukcji nietrzymania moczu.
  • Zmniejszenie napi臋cia mi臋艣niowego w okolicach miednicy, poprzez odpowiedni膮 terapi臋 rozlu藕niaj膮c膮 oraz masa偶.
  • Zastosowanie akupresury dzia艂aj膮cej relaksuj膮co, redukuj膮cej napi臋cie psychiczne, fizyczne, a tak偶e dolegliwo艣ci (b贸le plec贸w i g艂owy, nudno艣ci, wymioty, obrz臋ki, zaparcia).
  • Wskazanie zastosowa艅 chusty rebozo w trakcie porodu.

  pomo偶e Ci w przygotowaniu do porodu poprzez:

  • Specjalne 膰wiczenia wzmacniaj膮ce mi臋艣nie dna miednicy, kt贸re odgrywaj膮 kluczow膮 rol臋 w podtrzymywaniu narz膮d贸w, a tak偶e mog膮 u艂atwi膰 proces porodu.
  • Masa偶 krocza 鈥 przygotowanie tkanek aby zminimalizowa膰 ryzyko p臋kni臋膰 i konieczno艣膰 naci臋膰 krocza.
  • Edukacj臋 i szkolenie dotycz膮ce technik oddychania i relaksacji, kt贸re mog膮 pom贸c w zmniejszeniu napi臋cia i stresu podczas porodu.
  • Nauk臋 wertykalnych pozycji porodowych i przeprowadzenie treningu, przygotowuj膮cego do aktywnego porodu.
  • Wskazanie 膰wicze艅 i techniki, kt贸re pomog膮 w zapobieganiu lub redukcji nietrzymania moczu.
  • Zmniejszenie napi臋cia mi臋艣niowego w okolicach miednicy, poprzez odpowiedni膮 terapi臋 rozlu藕niaj膮c膮 oraz masa偶.
  • Zastosowanie akupresury dzia艂aj膮cej relaksuj膮co, redukuj膮cej napi臋cie psychiczne, fizyczne, a tak偶e dolegliwo艣ci (b贸le plec贸w i g艂owy, nudno艣ci, wymioty, obrz臋ki, zaparcia).
  • Wskazanie zastosowa艅 chusty rebozo w trakcie porodu.
 • 鈥 Masa偶 krocza

  Masa偶 krocza jest niezwykle wa偶nym elementem profilaktyki uraz贸w krocza podczas porodu si艂ami natury. Ma on na celu uelastycznienie tkanek krocza oraz zwi臋kszenie ich plastyczno艣ci i podatno艣ci na rozci膮ganie. Dzi臋ki temu, ryzyko p臋kni臋cia czy potrzeba naci臋cia krocza w trakcie porodu naturalnego znacznie si臋 zmniejsza. Dodatkowo wi臋ksza rozci膮gliwo艣膰 krocza przyczynia si臋 do 艂atwiejszego i bardziej komfortowego przej艣cia g艂贸wki dziecka przez kana艂 rodny. Wykonywanie masa偶u zalecane jest od 34 tygodnia ci膮偶y.

  W czasie wizyty nasza fizjoterapeutka uroginekologiczna wykona masa偶 i nauczy Ci臋, a je艣li zechcesz, to r贸wnie偶 Twojego partnera, jak wykonywa膰 go samodzielnie w domu.

 • 鈥 Profilaktyka rozej艣cia mi臋艣nia prostego brzucha

  Rozej艣cie mi臋艣nia prostego brzucha (Diastasis rectus abdominis) to stan, w kt贸rym mi臋sie艅 ten rozci膮ga si臋 na skutek nacisku wewn臋trznego, np. w wyniku ci膮偶y, nadmiernej masy cia艂a lub innych czynnik贸w. Dysfunkcja ta pojawia si臋 najcz臋艣ciej oko艂o 35 tygodnia ci膮偶y w skutek intensywnie powi臋kszaj膮cej si臋, wraz z rosn膮cym dzieckiem, macicy. W艂贸kna mi臋艣niowe oddalaj膮 si臋 od siebie na poziomie kresy bia艂ej co wp艂ywa na jej rozci膮gni臋cie. Mo偶e pojawi膰 si臋 widoczne uwypuklenie w linii 艣rodkowej cia艂a przy napi臋ciu mi臋艣ni lub podczas odgi臋cia do ty艂u. Nast臋pstwem rozej艣cia mi臋艣nia bywaj膮:

  • b贸le kr臋gos艂upa,
  • utrudnienia w prostowaniu zgi臋tego tu艂owia,
  • zaburzenia ruchu,
  • zaburzenia kontroli oddechu i kontynencji w wyniku zwi臋kszonego ci艣nienia w jamie brzusznej.

  Nasza fizjoterapeutka uroginekologiczna:

  • poka偶e Ci jak bezpiecznie 膰wiczy膰, aby wzmocni膰 mi臋艣nie brzucha,
  • wska偶e Ci, jakie czynniki mog膮 doprowadzi膰 do rozej艣cia mi臋艣nia i jakie zachowania mog膮 pom贸c go unikn膮膰,
  • doradzi Ci jak przyjmowa膰 odpowiednie pozycje, aby nie pog艂臋bia膰 problemu,
  • nauczy Ci臋 jak mo偶esz sobie pom贸c w domu poprzez autoterapi臋,
  • zastosuje r贸偶ne techniki manualne oraz Kinesiology Taping, aby odci膮偶y膰 przedni膮 艣cian臋 brzucha.

Fizjoterapia w po艂ogu, w tym m.in.:

 • 鈥 Ocena i reedukacja postawy cia艂a

  Ci膮偶a i por贸d mog膮 wp艂ywa膰 na postaw臋 cia艂a kobiety. Wraz z rozwojem ci膮偶y cia艂o kobiety adaptuje si臋 do zmian. Wspomniana adaptacja ma wymiar globalny i odbywa si臋 w wielu uk艂adach. Zmiany w ci臋偶arze cia艂a, rozci膮ganie mi臋艣ni brzucha i miednicy, a tak偶e zmiany hormonalne mog膮 wp艂ywa膰 na sylwetk臋.  Nieprawid艂owa postawa cia艂a mo偶e powodowa膰 b贸l plec贸w, miednicy i innych dolegliwo艣ci. Po porodzie fizjoterapeutka ocenia postaw臋 cia艂a (ustawienie g艂owy, klatki piersiowej, miednicy, kr臋gos艂upa) i pomaga przywr贸ci膰 anatomiczny kszta艂t (reedukowa膰) realizuj膮c wyznaczony plan terapeutyczny. 

 • 鈥 Normalizacja mi臋艣ni dna miednicy

  Normalizacja mi臋艣ni dna miednicy jest wa偶na w okresie przedporodowym i poporodowym. Przygotowanie mi臋艣ni dna miednicy przed porodem mo偶e pom贸c w 艂atwiejszym przebiegu porodu i zmniejszeniu ryzyka uraz贸w mi臋艣ni. Po porodzie normalizacja mi臋艣ni pomaga przywr贸ci膰 ich funkcj臋 i kontrol臋, szczeg贸lnie je艣li wyst膮pi艂y uszkodzenia w trakcie porodu. Fizjoterapeutka przeprowadza badanie, kt贸re ocenia si艂臋 mi臋艣ni, ich elastyczno艣ci, kontrol臋 i koordynacj臋. Na podstawie tej oceny tworzy spersonalizowany plan terapii, kt贸ra pomagaj膮 wzmocni膰 mi臋艣nie dna miednicy i poprawi膰 ich kontrol臋.

 • 鈥 Mobilizacja blizny po epizjotomii (naci臋ciu krocza)

  Epizjotomia to procedura chirurgiczna, podczas kt贸rej zostaje naci臋ta tkanka mi臋dzy pochw膮 a odbytem w celu u艂atwienia porodu. Po tej procedurze blizna mo偶e powodowa膰 b贸l, dyskomfort, sztywno艣膰 i inne problemy. Mobilizacja tkanek bliznowych mo偶e pom贸c w z艂agodzeniu tych dolegliwo艣ci, poprzez rozlu藕nienie i zwi臋kszenie elastyczno艣ci blizny. Poprawa zdolno艣ci tkanek do rozci膮gania poprawia satysfakcj臋 seksualn膮. Dodatkowo terapia zwi臋ksza zakres ruchu w okolicach blizny i otaczaj膮cych j膮 tkanek, co u艂atwia wykonywanie codziennych czynno艣ci i poprawia jako艣膰 偶ycia. Je艣li blizna po epizjotomii wp艂yn臋艂a na funkcj臋 mi臋艣ni dna miednicy, to mobilizacja mo偶e pom贸c w przywr贸ceniu tej funkcji. To mo偶e by膰 szczeg贸lnie wa偶ne w przypadku pacjentek, kt贸re do艣wiadczaj膮 problem贸w z nietrzymaniem moczu lub innymi zaburzeniami funkcji mi臋艣ni dna miednicy. Mobilizacja blizny mo偶e pom贸c w lepszym gojeniu si臋 tkanki bliznowej, a w efekcie zapobiec ewentualnym powik艂aniom, takim jak nadmierny bliznowiec czy infekcje.

 • 鈥 Mobilizacja blizny po cesarskim ci臋ciu

  Po cesarskim ci臋ciu tkanki bliznowe mog膮 by膰 sztywne, co mo偶e utrudnia膰 ruch i wykonywanie codziennych czynno艣ci. Blizna mo偶e by膰 r贸wnie偶 藕r贸d艂em b贸lu i dyskomfortu, zw艂aszcza w pierwszych tygodniach po operacji. Mobilizacja blizny, poprzez rozlu藕nienie i zwi臋kszenie elastyczno艣ci tkanek, pomaga w:

  • z艂agodzeniu uci膮偶liwych dolegliwo艣ci,
  • zwi臋kszeniu komfortu podczas wykonywania 膰wicze艅 i innych aktywno艣ci fizycznych,
  • poprawieniu wygl膮du blizny,
  • przyspieszeniu procesu gojenia si臋 tkanki i zapobieganiu ewentualnym powik艂aniom.
 • 鈥 Terapia rozej艣cia mi臋艣nia prostego brzucha

  Rozej艣cie mi臋艣nia prostego brzucha polega na rozdzieleniu tych mi臋艣ni wzd艂u偶 艣rodkowej linii brzucha. Mo偶e ono prowadzi膰 do nadmiernego obci膮偶enia plec贸w i b贸lu w tej okolicy. Terapia rozej艣cia ma na celu przywr贸cenie w艂a艣ciwej funkcji mi臋艣ni brzucha, kt贸ra jest wa偶na dla stabilizacji tu艂owia i og贸lnego wsparcia postawy cia艂a. Poprawa funkcji mi臋艣ni brzucha poprzez terapi臋 mo偶e pom贸c w:

  • zmniejszeniu dolegliwo艣ci b贸lowych plec贸w,
  • poprawie wygl膮du brzucha,
  • utrzymaniu narz膮d贸w wewn臋trznych w prawid艂owej pozycji i unikni臋ciu obni偶enia narz膮d贸w miednicy,
  • zwi臋kszeniu wydolno艣ci ruchowej,
  • przywr贸ceniu kontroli nad uk艂adem moczowym i wypr贸偶nie艅, co jest szczeg贸lnie wa偶ne po porodzie.
 • 鈥 Bezpieczny powr贸t do aktywno艣ci fizycznej po porodzie

  Je艣li por贸d przebieg艂 bez powik艂a艅, nale偶y jak najszybciej rozpocz膮膰 powr贸t do aktywno艣ci fizycznej. Aktywno艣膰 fizyczna powinna by膰 podejmowana stopniowo, aby unikn膮膰 kontuzji i przeci膮偶enia organizmu w tym szczeg贸lnym okresie. Aby bezpiecznie wr贸ci膰 do formy po porodzie warto uda膰 si臋 na konsultacj臋 do fizjoterapeutki uroginekologicznej, kt贸ra oceni stan mi臋艣ni, tkanek i postaw臋 cia艂a. To pozwoli okre艣li膰, czy istniej膮 jakie艣 ograniczenia lub problemy, kt贸re mog膮 wymaga膰 specjalnej uwagi podczas powrotu do aktywno艣ci fizycznej. Na podstawie oceny fizjoterapeutka stworzy spersonalizowany plan 膰wicze艅 i nauczy prawid艂owej techniki ich wykonywania, aby unikn膮膰 nadmiernego obci膮偶enia mi臋艣ni lub staw贸w.