Poliklinika Arciszewscy

Wyjątkowe Miejsce
dla Każdej z Nas

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

W trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów w Poliklinice Ginekologiczno–Położniczej Sp. z o.o. Sp. k. prowadzone jest monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Zadaniem całego personelu Polikliniki jest podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie i eliminowanie ich przyczyn.

Zdarzenia niepożądane to zdarzenia zaistniałe na skutek udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta. Nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym wynikiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej. Zgłaszane zdarzenia niepożądane są kluczowe dla monitorowania bezpieczeństwa oraz poprawy jakości opieki medycznej w Poliklinice Ginekologiczno-Położniczej Sp. z o.o. Sp. k. Zgłoszenia są na bieżąco analizowane przez Zespół ds. Zarządzania Jakością. 

W przypadku zaobserwowania wystąpienia zdarzenia niepożądanego bardzo prosimy o niezwłoczne wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go za pomocą przycisku wyślij, znajdującego się na końcu dokumentu.