Profil specjalisty

mgr Beata Bartoszuk

Dyrektor ds. medycznych

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”
 • „Przetaczanie krwi i jej składników”
 • Kurs „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”

Specjalistyczne uprawnienia

 • pobierania krwi pępowinowej
 • obsługa cytologicznych programów profilaktycznych

Praktyka zawodowa

 • Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze na oddziale Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • Anestezjologia, intensywna terapia w opiece położniczej na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
 • Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne na oddziale Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wykształcenie

 • Ukończyła studia podyplomowe „Master of Business Administration” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku we współpracy z Fachhochschule des Mittelstands w Bielefeld
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Studia licencjackie na Akademii Medycznej w Białymstoku