Profil specjalisty

Elżbieta Domurat

Położna

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny w zakresie „Prowadzenia porodu w wodzie”
 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”
 • „Pobieranie rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy”
 • „Należyte utrzymanie stanu technicznego instrumentów chirurgicznych”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – stany nagłe w położnictwie, profilaktyka raka szyjki macicy”
 • „Strefa milczenia – radzenie sobie po stracie dziecka poczętego w sytuacji społecznego zaprzeczenia stracie”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – poród jako piękne przeżycie”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do prowadzenia porodu w wodzie
 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do przetaczania krwi i jej składników
 • do obierania rozmazów cytologicznych

Doświadczenie zawodowe

 • Zanim związała się z Polikliniką, przez 25 lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J.Śniadeckiego w Białymstoku jako położna na sali porodowej.
 • Dodatkowo przez dwa lata obejmowała stanowisko instruktora zawodu Medycznego Studium Zawodowego.
 • Doświadczenie zdobywała również na oddziałach: położniczym, ginekologicznym, noworodkowym, bloku operacyjnym oraz na izbie przyjęć.