Profil specjalisty

mgr Ewa Sobecka

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka „Newborn Life Support”
 • Kurs specjalistyczny „Prawidłowa pielęgnacja – jako stymulacja rozwoju psychomotorycznego”
 • „Przetaczanie krwi i jej składników” RCKiK
 • Kurs „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”
 • „Poród i resuscytacja noworodka po porodzie”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe wyzwania w opiece okołoporodowej
 • „Kongres dla Położnych POZ”
 • „V Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów          Neonatologicznych”
 • „Komfortowe karmienie piersią a specjalistyczna pielęgnacja brodawek
 • „Profesjonalne wsparcie karmienia naturalnego”
 • „Standardy postępowania w położnictwie, Ginekologii i Neonatologii”
 • „Szczepienia alternatywą walki z chorobami zakaźnymi”
 • „Szkoła szczepień”
 • „Żywienie noworodka i niemowlęcia”
 • „Profilaktyka zakażeń”

Praktyka zawodowa

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (położna stażystka)

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek Położnictwo – studia magisterskie oraz licencjackie