Profil specjalisty

mgr Joanna Goss

Pielęgniarka

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • „Tuerkulinodiagnostyka i szczepienia BCG”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo ratunkowe”
 • „Pierwotna profilaktyka zakażeń wirusami Rota”
 • „Dezynfekcja i higiena w gabinecie lekarskim”
 • „Techniki pobierania krwi pępowinowej”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”

Wykształcenie

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, tytuł magistra pielęgniarstwa
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Zakład Pielęgniarstwa, tytuł licencjata pielęgniarstwa
 • Ukończyła Studium Medyczne nr 2 w Białymstoku w 1982 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Oddział Noworodkowy, Oddział Intensywnej Terapii Dzieci
 • Od 2008 – Poliklinika Ginekologiczno- Położnicza Sp. z o.o. Sp. K.