Profil specjalisty

mgr Joanna Weremczuk

Przełożona Pielęgniarek i Położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach, warsztatach i ogólnopolskich zjazdach położnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej oraz Fundację „Rodzić po ludzku”. Należą do nich to m.in.:

 • „Zdrowie – kobiety XXI wieku – poród, jako piękne przeżycie”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – stany nagłe w położnictwie, profilaktyka raka szyjki macicy”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe trendy endoskopii w ginekologii onkologicznej, standardy postępowania w ginekologii, położnictwie i neonatologii”
 • „Holistyczne położnictwo – nowe wyzwania w opiece nad matką i dzieckiem”
 • „Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia”
 • „Postępowanie w stanach zagrożenia życia”
 • „Komunikacja interpersonalna w kontakcie z pacjentem”
 • „Nowoczesne kierunki w opiece nad matką i dzieckiem”
 • „Rola probiotyków w profilaktyce i leczeniu infekcji układu moczowo – płciowego. Nowe trendy w ginekologii – probiotyki podawane doustnie”
 • „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do pobierania krwi pępowinowej na potrzeby izolowania komórek macierzystych
 • do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz krwiolecznictwa
 • do wykonywania szczepień ochronnych noworodków

Wykształcenie

 • Ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Nauk o Zdrowiu uzyskując tytuł i dyplom magistra położnictwa
 • Uzyskała tytuł Położnej Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • Ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskując tytuł i dyplom licencjata położnictwa
 • Ukończyła naukę na Wydziale Położnych Medycznego Studium Zawodowego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym

Doświadczenie zawodowe

Jako położna pracuje od 2003 r. Wcześniej związana była z:

 • Wojewódzką Poradnią dla Kobiet
 • SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Położniczo–Ginekologicznym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na oddziałach Położniczym, Bloku Porodowym, Bloku Operacyjnym, Ginekologii i Ginekologii Septycznej, Patologii Ciąży, Neonatologicznym z Patologią i Intensywną Terapią Noworodka