Profil specjalisty

mgr Justyna Kuczyc

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2023 r.
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku – Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Wykształcenie

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla Pielęgniarek i Położnych
  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla Pielęgniarek i Położnych”