Profil specjalisty

mgr Monika Tomiło

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2022 r.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Wykształcenie

  • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badania fizykalne”
  • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków”
  • Kurs kwalifikacyjny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla Pielęgniarek i Położnych”
  • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla Położnych”