Profil specjalisty

mgr Monika Żabiuk

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Wykształcenie

  • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra pielęgniarstwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjat pielęgniarstwa

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2020 r.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla Pielęgniarek”
  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
  • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
  • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych”