Profil specjalisty

lic. Urszula Sokołowska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny „Prowadzenia porodu w wodzie”
 • „Postępowanie w stanach zagrożenia życia” 
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe trendy w endoskopii, ginekologii onkologicznej, standardy postępowania w ginekologii, położnictwie i neonatologii”
 • „Holistyczne położnictwo – nowe wyzwania w opiece nad matką i dzieckiem”
 • Opieka i leczenie kobiety ciężarnej zakażonej HIV, zapobieganie od matczynego zakażeniu HIV, poradnictwo dla kobiet przed ciążą i w ciąży w zakresie zapobiegania wirusowi HIV
 • „Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia”
 • „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek i położnych
 • „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”
 • „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do prowadzenia porodu w wodzie
 • do przetaczania krwi i jej składników
 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do pobierania i odczytywania stopni czystości
 • o szczepień ochronnych noworodków

Doświadczenie zawodowe

 • Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ “GIN -MED” s.c.
 • Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

Wykształcenie

 • Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
 • Medyczne Studium Zawodowe nr 2 przy ul Ogrodowej w Białymstoku
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych