Profil specjalisty

lic. Weronika Maciejewska

Położna

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2022 r.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii

Wykształcenie

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla Położnych”
  • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka „Newborn Life Support”
  • „Wyzwania w resuscytacji Noworodka”
  • „Higiena rany – cztery proste kroki do wygojenia- oczyszczanie rany dla każdego”
  • „Trzech muszkieterów -jeden wróg – rana niegojąca się”
  • „Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej”