Profil specjalisty

mgr Weronika Wichowska

Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

Wykształcenie

  • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Operacyjnego
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – tytuł magistra pielęgniarstwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjat pielęgniarstwa

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2023 r.
  • SP ZOZ  w Siemiatyczach od 2013 r.

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych”
  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
  • Kurs specjalistyczny „EKG dla pielęgniarek i położnych”