Poliklinika Arciszewscy

Wyjątkowe miejsce
dla każdej z nas

Opieka w czasie porodu

Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentek, podczas porodu zapewniamy opiekę ze strony wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesne zaplecze medyczne.

Przyszłym mamom zapewniamy:

  • Porody „bez bólu” – zminimalizowanie bólu dzięki zastosowaniu różnych technik znieczulenia, w tym znieczulenia zewnątrzoponowego,, hydromasażu, Elle Tens.
  • Wybór sposobu porodu – porody w dowolnie wybranej pozycji (leżącej, siedzącej, klęczącej, wertykalnej) na łóżku porodowym z masażem łagodzącym ból, na kole porodowym oraz w specjalnej wannie do porodów wodzie.
  • Porody rodzinne – bliskie osoby, wybrane przez pacjentkę, mogą uczestniczyć w porodzie.
  • Specjalistyczna opieka – nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem porodu czuwają zawsze: anestezjolog, położnik-ginekolog, neonatolog, położna lub pielęgniarka noworodkowa.
  • Nowoczesne zaplecze do ratowania życia matki i noworodka – sala intensywnego nadzoru, centralny system monitorowania funkcji życiowych, systemem bezinwazyjnego wspomagania oddechu nCPAP (Infant Flow SiPAP).
  • Możliwość pobrania krwi pępowinowej w celu bankowania krwiotwórczych komórek macierzystych oraz tkankowych komórek macierzystych ze sznura pępowinowego. Rodzice mogą również zabezpieczyć całe łożysko. Pobranie łożyska jest tylko dostępne w Polskim Banku Komórek Macierzystych.