Profil specjalisty

mgr Anna Grabowiecka

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • „Techniki pobierania krwi pępowinowej”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badania fizykalne”
 • Kurs specjalistyczny ” Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo -oddechowa”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych”

Wykształcenie

 • Tytuł Magistra Pielęgniarstwa- Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego z Tytułem Położnej