Profil specjalisty

lic. Anna Jóźwiuk

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Wykształcenie

  • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Zakład Pielęgniarstwa, tytuł licencjata pielęgniarstwa
  • Uzyskała specjalizację Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 
  • Ukończyła Liceum Medyczne Zespołu Szkół Medycznych w Białymstoku z tytułem dyplomowanej pielęgniarki

 

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • „Przetaczanie krwi i jej składników”
  • „Bezpieczeństwo pacjenta w Intensywnej Terapii”
  • „Zintegrowany bezpieczny system do aspiracji i podaży płynów infuzyjnych”
  • „Prawidłowa higiena i pielęgnacja rąk jako element skutecznej profilaktyki zakażeń”