Profil specjalisty

mgr Anna Sidz

Przełożona Położnych Noworodkowych

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • „Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków”
 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiety i noworodka”
 • „Ocena stanu noworodka wg skali Brazeltona”
 • „Komfortowe karmienie piersią, a specjalistyczna pielęgnacja brodawek”
 • „Karmienia piersią – standard w opiece okołoporodowej”
 • „Profesjonalne wsparcie karmienia naturalnego”
 • „Żywienie noworodka i niemowlęcia”
 • „Alergia pokarmowa u dzieci: pielęgnowanie dzieci z atopowym zapaleniem skóry, zaburzenia snu dzieci, zasady higieny snu”
 • „Kierunki w opiece nad matką i dzieckiem”
 • „Szczepienia ochronne noworodków”
 • „Szczepienia BCG i Tuberkulinodiagnostyki”
 • „Szczepienia alternatywą walki z chorobami zakaźnymi”
 • „Profilaktyka zakażeń”
 • „Aktualności w Neonatologii i Pediatrii”
 • „Procedury i emocje – profesjonalna relacja położnej z kobietą”
 • „Szkoła Matek i Ojców – wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • Kurs specjalistyczny „Prawidłowa pielęgnacja – jako stymulacja rozwoju psychomotorycznego”
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”

Specjalistyczne uprawnienia

 • dokonywanie przetoczeń krwi i jej składników i czynności z tym związanych
 • pobieranie krwi pępowinowej
 • pobieranie rozmazów cytologicznych
 • profesjonalne wspieranie karmienia naturalnego na terenie szpitala
 • obsługa urządzenia do badania słuchu u noworodków
 • obsługa i konserwacja analizatora hematologicznego
 • kontrola Jakości StandLab IQS

Doświadczenie zawodowe

Pracuje w zawodzie nieprzerwanie od 1987 roku. 
Zaczynała jako położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Im. J. Śniadeckiego przy ul. Warszawskiej 15, gdzie przepracowała 18 lat głównie na oddziale wcześniaków, a następnie na oddziale intensywnej terapii noworodka.