Profil specjalisty

lic. Anna Sochoń

Położna

Wybrane certyfikaty i szkolenia

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach, zjazdach i warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej oraz Fundację „Rodzić po ludzku”. Niektóre z nich to:

 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny w zakresie „Prowadzenia porodu w wodzie”
 • Kurs specjalistyczny w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej”
 • „Należyte utrzymanie stanu technicznego instrumentów chirurgicznych”
 • „Strefa milczenia – radzenie sobie po stracie dziecka poczętego w sytuacji społecznego zaprzeczania stracie”
 • Kurs Dokształcający dla Położnych i Położnych Rodzinnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy
 • „Ocena biocenozy pochwy oraz diagnostyki w kierunku rozpoznawania Bacterial Vaginosis”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do prowadzenia porodów w wodzie
 • do pobierania krwi pępowinowej na potrzeby izolowania komórek macierzystych
 • do pobierania rozmazów cytologicznych

Doświadczenie zawodowe

W zawodzie położnej pracuje od 1986 roku, w tym:

 • jako położna na Oddziale Sali Porodowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • jako położna w Poradni dla Kobiet

Wykształcenie

 • Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku uzyskując tytuł dyplomowanej położnej