Profil specjalisty

lic. Beata Milewska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • specjalista pielęgniarstwa położniczego
  • Kurs „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2013 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. K.

Wykształcenie

  • Uzyskała tytuł licencjata położnictwa na Akademii Medycznej w Białymstoku, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  • Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku, tytuł dyplomowanej położnej