Profil specjalisty

mgr Dorota Andryszuk

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Opieki Przed i Okołoporodowej

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2020 r.
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku od 1987 r.

Wykształcenie

  • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Opieki Przed i Okołoporodowej
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • „Szczepienia ochronne noworodków”
  • „Reanimacja bezprzewodowa i pierwsza pomoc”
  • „Postępowanie reanimacyjne u dzieci”
  • „Reanimacja przyrządowa i przedszpitalna pomoc kardiologiczna”
  • „Postępowanie w obrażeniach”