Profil specjalisty

mgr Dorota Bujnowska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego I Specjalizacja w Dziedzinie Położnictwa Rodzinnego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”
 • „Kobieta XXI wieku – stany nagłe w położnictwie, profilaktyka raka szyjki macicy”
 • „Niemy poród – opieka położnicza nad kobietą w momencie straty dziecka”
 •  Certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” dla położnych
 • Kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
 • „Zarządzanie projektami z uwzględnieniem potrzeb firmy z branży medycznej – kompetencje komunikacyjne w relacjach zawodowych”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do pobierania rozmazów cytologicznych

 

Praktyka zawodowa

 • Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii oraz Poród w doświadczeniu kobiety w SPSK w Białymstoku w Klinice Położnictwa i Perinatologii, SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego Szpital Położniczo–Ginekologiczny, SP ZOZ w Mońkach
 • Elementy psychiatrii w położnictwie w SPP ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy
 • Rehabilitacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii w Szkole Rodzenia przy Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne w UDSK w Białymstoku w III Klinice Chorób Dzieci
 • Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne w SPSK w Białymstoku w Klinice Neonatologii
 • Planowanie rodziny i seksuologia w SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego Szpital Położniczo –Ginekologiczny
 • Anestezjologia i intensywna terapia w SPSK w Białymstoku w Klinice Neurochirurgii z Oddziałem Intensywnej Terapii B

 

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Położnictwo – studia ukończone z wyróżnieniem