Profil specjalisty

mgr Edyta Szoka

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Wykształcenie

 • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
 • Akademia Medyczna w Białymstoku – tytuł licencjat położnictwa

Praktyka zawodowa

 • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2022 r.
 • Uniwersyteckie Centrum Onkologii USK od 2018 r.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku od 2006 r. 
 • NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna w Białymstoku
 • Podlaskie Centrum Medyczne

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla Pielęgniarek i Położnych
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla Pielęgniarek i Położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla Pielęgniarek i Położnych
 • Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”
 • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla położnych”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne dla Położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla Pielęgniarek i Położnych”
 • „Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych”