Profil specjalisty

mgr Elżbieta Kamińska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych”
 • „Techniki pozyskiwania krwi pępowinowej”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych”
 • „Przetaczanie krwi i jej składników” RCKiK
 • Kurs „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”
 • I Konferencja Pielęgniarek i Położnych „W trosce o kobietę i dziecko”
 • „Świadome macierzyństwo”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe wyzwania w opiece okołoporodowej”
 • „Kongres dla położnych POZ”
 • „Kobieta współczesna blaski i cienie”

 

Doświadczenie zawodowe

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Patologia Ciąży, Sala Porodowa, Oddział ginekologiczny
 • Uniwersytet Kliniczny w Białymstoku – Blok Porodowy, Oddział Położniczy, Oddział noworodkowy,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Blok Porodowy

Wykształcenie

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek Położnictwo – studia magisterskie