Profil specjalisty

mgr Ewa Rusiłowicz

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Wykształcenie

  • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra pielęgniarstwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata pielęgniarstwa

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2016 r.

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
  • Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
  • „Przetaczanie krwi i jej składników”