Profil specjalisty

lek. med. Ewa Sawicka

Specjalista neonatologii

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • „Podstawy fizjologii i patologii noworodka”
 • Kurs „Szczepienia ochronne dla lekarzy”
 • „Zasady resuscytacji noworodka”
 • Kurs specjalizacyjny „Promocja zdrowia w perinatologii”
 • Kurs specjalizacyjny „Postępy w neonatologii”
 • Certyfikat „Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji (NLS Provider Kurs)
 • Kurs doskonalący „Podstawy elektrokardiografii wieku dziecięcego” 
 • Certyfikat „kurs ultrasonografii noworodkowej” 
 • Certyfikat „Szkolenie z resuscytacji noworodka, w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, z wykorzystaniem nowoczesnych stanowisk resuscytacyjnych”
 • Kurs „Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej”
 • Certyfikat „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”
 • Certyfikat ” Ogólnopolska Konferencja IV Szkoła Neonatologii”
 • Certyfikat „Okres adaptacyjny noworodka – jakość i bezpieczeństwo”
 • Certyfikat „3 Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna pt. Optymalizacja diagnostyki i terapii we współczesnej neonatologii”
 • Certyfikat „Noworodek z problemem neurologicznych”

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2017 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wykształcenie

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii