Profil specjalisty

mgr Gabriela Grodzka

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Praktyka zawodowa

 • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2020 r.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wykształcenie

 • Tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badania fizykalne”
 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla Pielęgniarek i Położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla Położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla Pielęgniarek i Położnych”
 • „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla Położnych”