Profil specjalisty

Halina Sołowianiuk

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • „Szkoła szczepień”
 • „Opieka nad noworodkiem chorym i intensywnie leczonym”
 • „Resuscytacja noworodka”
 • „Żywienie noworodka”
 • „Piękne narodziny”
 • „Szczepienia ochronne noworodków”
 • „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
 • „Szkoła Matek i Ojców – wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • Zaświadczenie ukończenia kursu „Przetaczanie krwi i jej składników”
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka ,,Newborn Life Support”

Praktyka zawodowa

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego – Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (wcześniaki)

Specjalistyczne uprawnienia

 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do wykonywania szczepień BCG