Profil specjalisty

lic. Irena Sacharewicz

Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • „Resuscytacja Noworodka”

 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci”

 • V Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych

 • Szkolenia na temat karmienia, pielęgnacji i profilaktyki zakażeń noworodków”Szkoła Matek i Ojców – wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka”

 • „Profesjonalne wsparcie karmienia naturalnego”

 • „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”

 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne”

 • Zaświadczenie ukończenia kursu „Przetaczanie krwi i jej składników”

 • „Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej”

 •  „V Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych”

 • „Poród i resuscytacja noworodka po porodzie”

 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka ,,Newborn Life Support”

 • Kurs specjalistyczny „Prawidłowa pielęgnacja – jako stymulacja rozwoju psychomotorycznego”

Praktyka zawodowa

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na oddziale: Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Specjalistyczne uprawnienia

 • do wykonywania szczepień BCG
 • do badania słuchu u noworodków metodą otoemisji akustycznej