Profil specjalisty

lic. Iwona Burzyńska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”
 • „Pierwsza doba w szpitalu, pierwsza doba w domu – wspierająca rola położnej”
 • „Trudności emocjonalne po porodzie”
 • „Kobieta współczesna blaski i cienie” (zaburzenia statyki narządów płciowych, cukrzyca ciężarnych, zakażenia wirusem HPV, nowotwory szyjki, stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej po zabiegach ginekologicznych)
 • „Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych”
 • „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”
 • Certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy

Specjalistyczne uprawnienia

 • do przetaczania krwi i jej składników
 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do pobierania rozmazów cytologicznych

Doświadczenie zawodowe

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku:Odział Patologii Ciąży

 • Sala Porodowa
 • Oddział Ginekologii
 • Oddział Noworodkowy

Wykształcenie

 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • Dyplom licencjata położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Białymstoku na wydziale Położnictwa