Profil specjalisty

lic. Katarzyna Padlewska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologicznego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe trendy endoskopii w ginekologii onkologicznej, standardy postępowania w ginekologii, położnictwie i neonatologii”
 • „ Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej”
 • „Piękne Narodziny”
 • „Bezpieczna ciąża”
 • „Kobieta współczesna blaski i cienie” (zaburzenia statyki narządów płciowych, cukrzyca ciężarnych, zakażenia wirusem HPV, nowotwory szyjki, stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej po zabiegach ginekologicznych)
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”
 • Kurs „Przetaczanie krwi i jej składników”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do pobierania krwi pępowinowej

Doświadczenie zawodowe

Pracę na bloku operacyjnym, jako położna instrumentariuszka, rozpoczęła w 1997 roku.
Doświadczenie zdobywała m.in. w: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w ramach:

 • Oddziału Patologii Ciąży
 • Sali Porodowej
 • Oddziału Ginekologii
 • Oddziału Noworodkowego
 • Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w ramach Oddziału Kardiologiczno-Gastrologicznego

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Położnictwa Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Białymstoku