Profil specjalisty

Krystyna Aniołkowska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego
 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka „Newborn Life Support”
 • Kurs specjalistyczny „Prawidłowa pielęgnacja – jako stymulacja rozwoju psychomotorycznego”
 • Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”
 • „Szkolenia organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców-RAZEM ŁATWIEJ”
 • Kurs dokształcający „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
 • „Kongres dla położnych POZ „
 • Szkolenie „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe wyzwania w opiece okołoporodowej”
 • „Pozwólcie nam się przywitać-o pierwszym kontakcie po porodzie i możliwościach jego realizacji w oddziałach położniczych”
 • „Dieta dla kobiety karmiącej”
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia niemowląt i noworodków. Standard postępowania”
 • „Higiena i profesjonalna dezynfekcja – dezynfekcja narzędzi”
 • Szkolenie „Samokontrola w praktyce. Cukrzyca w codziennej praktyce pielęgniarskiej”
 • Szkolenie „Psychoprofilaktyka zespołu wypalenia zawodowego pielęgniarek”
 • „ V Zjazd Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych (IBCLC)
 • „Przetaczanie krwi i jej składników”
 • Kurs „Zapobieganie zakrzepicy”