Profil specjalisty

mgr Małgorzata Górska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny „Prowadzenie porodu w wodzie dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia Ochronne Noworodków” dla położnych
 • Kurs specjalistyczny „Pielęgniarstwo rodzinne”
 • „Techniki pobierania krwi pępowinowej”
 • „Być położną dziś i jutro- jak sprostać wymaganiom współczesności”
 • „Świadome macierzyństwo”
 • „Kongres dla położnych POZ”
 • „Kobieta współczesna blaski i cienie”
 • „Zdrowie kobiety w XXI wieku”
 • „Profilaktyka i aspekty terapii onkologicznej kobiet”
 • „Witajcie na świecie! O perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa”
 • „Należyte utrzymanie stanu technicznego instrumentów chirurgicznych” 
 • „Pozycje wertykalne w I i II okresie porodu – teoria i praktyka”
 • „Kierunki w opiece nad matką i dzieckiem”

Wykształcenie 

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu – tytuł magistra położnictwa
 • Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia – tytuł licencjata położnictwa
 • Uzyskała tytuł Specjalisty pielęgniarstwa położniczego
 • Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe z tytułem dyplomowanej położnej

Specjalistyczne uprawnienia

 • dokonywanie przetoczeń krwi i jej składników
 • pobieranie krwi pępowinowej
 • prowadzenie porodu w wodzie