Profil specjalisty

mgr Małgorzata Stefanowska

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologicznego

Wykształcenie

 • Tytuł Położnej Specjalisty Pielęgniarstwa Ginekologicznego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra pielęgniarstwa

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2018 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. K.
 • (2000-2019) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka ,,Newborn Life Support”
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo Neonatologiczne”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”
 • Sztuka prowadzenie aktywnej szkoły rodzenia – podstawy
 • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków”