Profil specjalisty

mgr Marek Bazarewski

Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • „Pielęgniarze Operacyjni”
  • Specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego
  • „Dozór i eksploatacja autoklawów medycznych”
  • „Nowoczesna sterylizatornia”
  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i połoznych”
  • „V Konferencja Blok Operacyjny”

Doświadczenie zawodowe

  • Specjalista pielęgniarz instrumentariusz w Sp. ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
  • Salowy w Specjalistycznym Onkologicznym ZOZ w Białymstoku

Wykształcenie

  • Tytuł Dyplomowanego Pielęgniarza – Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku
  • Tytuł Magistra – Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne