Profil specjalisty

lek. med. Marek Grenda

Specjalista położnictwa i ginekologii

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Certyfikat „Badania ultrasonograficzne w 11-13 tygodniu ciąży” (The Fetal Medicine Foundation)
 • Certyfikat „Diagnostyka Ultrasonograficzna w Ginekologii i Położnictwie Teoria i Praktyka” (Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii)
 • Certyfikat „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie” (Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego)
 • Certyfikat „Diagnostyka prenatalna z elementami echokardiografii płodu” (Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii)
 • kurs specjalizacyjny „Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny”
 • kurs specjalizacyjny „Choroby przenoszone drogą płciową”
 • kurs specjalizacyjny „Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego”
 • kurs specjalizacyjny „Diagnostyka i terapia płodu”
 • kurs specjalizacyjny „Zdrowie publiczne”
 • kurs specjalizacyjny „Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii”
 • kurs specjalizacyjny „Wprowadzenie do specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii”
 • kurs specjalizacyjny „Patofizjologia ciąży i porodu”
 • kurs specjalizacyjny „Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny
 • kurs specjalizacyjny „Diagnostyka i leczenia chorób nowotworowych narządów płciowych”
 • szkolenie „Podstawy Medycyny Ratunkowej”
 • certyfikat uczestnictwa: V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • certyfikat uczestnictwa: V Kongres Akademii Po Dyplomie Ginekologii 
 • certyfikat uczestnictwa: Problemy natury urologicznej w praktyce lekarza rodzinnego (Polskie – Towarzystwo Urologiczne)
 • certyfikat uczestnictwa: IV Sympozjum PTG „Postępy w Położnictwie i Ginekologii
 • certyfikat uczestnictwa: „Rola i znaczenie Rejestru Nowotworów”
 • certyfikat uczestnictwa: „Standardy postępowania w wybranych chorobach przewodu pokarmowego”
 • certyfikat uczestnictwa: „ Zespół metaboliczny a choroby układu krążenia” (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne)
 • certyfikat uczestnictwa: „Ginekologia – standardy postepowania, najnowsze doniesienia”
 • certyfikat uczestnictwa: I Konferencja Edukacyjna polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników „Praktyczne aspekty w położnictwie i Ginekologii”
 • certyfikat uczestnictwa: „Diagnostyka dopplerowska w położnictwie i ginekologii”
 • certyfikat uczestnictwa: „Serce – co każdy ginekolog wiedzieć powinien”
 • certyfikat uczestnictwa: „Aktualne problemy w ginekologii i położnictwie
 • certyfikat uczestnictwa: „Od pokwitania do przekwitania”

Doświadczenie zawodowe

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Specjalistyczne uprawnienia

 • do wykonywania badań usg w ginekologii i położnictwie, w szczególności badań prenatalnych – certifikat FMF diagnostyki prenatalnej w I trymestrze ciąży – kalkulacja ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną
 • do ultrasonografii położniczo-ginekologicznej w oparciu o certyfikat PTG

Prace naukowe

Współautor prac poglądowych w pismach medycznych, w tym:

 • „Rola wzrokowych potencjałów wywołanych w diagnostyce u dzieci”
 • „Ocena struktury i grubości siatkówki w okolicy plamki za pomocą badania OCT u dzieci po przebytej laserokoagulacji siatkówki z powodu retinopatii wcześniaków”

Wykładowca na licznych szkoleniach w ramach studiów pomostowych położnych, specjalizacji położnych i kursów dla położnych środowiskowych