Profil specjalisty

mgr Marta Skrobutan

Położna

Wykształcenie

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2019 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k.
 • (07.2016-09.2020) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • (01.2016-07.2016) Jamal Sp. z o.o.

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • „Przetaczanie krwi i jej składników”
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczne „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
 • Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych”