Profil specjalisty

mgr Marta Wasilewska

Położna

Praktyka zawodowa

  • Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy od 2020 r.
  • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wykształcenie

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł magistra położnictwa
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł licencjata położnictwa

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs specjalistyczny „Pielęgniarstwo operacyjne dla Położnych”