Profil specjalisty

mgr Martyna Łuszczyńska

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Wykształcenie 

  • specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu – tytuł magistra i licencjata pielęgniarstwa

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2013 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. K.

Wybrane certyfikaty i szkolenia

  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
  • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”
  • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”
  • „Zaburzenia snu u dzieci i dorosłych aspekty kliniczne i pielęgnacyjne”