Profil specjalisty

Mirosława Pietka

Położna

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji noworodka ,,Newborn Life Support”
 • „Naturalne Planowanie Rodziny”
 • „Szczepienia ochronne noworodków”
 • „Profilaktyka zakażeń HIV”
 • „Standardy postępowania w położnictwie, ginekologii i neonatologii”
 • „Poród i resuscytacja noworodka po porodzie”
 • „Profesjonalne wsparcie karmienia naturalnego”
 • „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • „Przetaczanie krwi i jej składników”

Praktyka zawodowa

 • Praca na stanowisku Położnej w SP ZOZ Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem
 • Praca na stanowisku Położnej w SM ZOZ w Białymstoku
 • Praca na stanowisku Położnej w NS ZOZ Przychodni Położniczo-Ginekologicznej w Białymstoku