Profil specjalisty

mgr Monika Truszkowska

Certyfikowany Doradca Laktacyjny I Położna I Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego
 • Obsługa Programów Profilaktycznych dotyczący Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
 • „Niemy poród– opieka położnicza nad kobietą po stracie dziecka
 • Strefa milczenia – radzenie sobie po stracie dziecka poczętego w sytuacji społecznego zaprzeczenia po stracie
 • „Pielęgniarstwo rodzinne” dla położnych
 • „Zarządzanie projektami z uwzględnieniem potrzeb firmy z branży medycznej – kompetencje komunikacyjne w relacjach zawodowych”
 • Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
 • Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do pobierania krwi pępowinowej
 • do pracy z pacjentką i noworodkiem – „Pielęgniarstwo rodzinne” dla położnych
 • do obsługi Cytologicznych Programów Profilaktycznych

Praktyka zawodowa

 • Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze, Diagnostyka w położnictwie i ginekologii oraz Poród w doświadczeniu kobiety w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego Szpital Położniczo–Ginekologiczny
 • Rehabilitacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii w Szkole Rodzenia „Cud Życia” w Białymstoku
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne w UDSK w Białymstoku w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej
 • Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Planowanie rodziny i seksuologia w SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego Szpital Położniczo –Ginekologiczny
 • Anestezjologia i intensywna terapia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Klinice Ginekologii z Blokiem Operacyjnym
 • Elementy psychiatrii w położnictwie w SPP ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy

Wykształcenie

 • Certyfikowany Doradca Laktacyjny
 • Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na wydziale Nauk o Zdrowiu
 • Studia licencjackie na Akademii Medycznej w Białymstoku na wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia ukończone z wyróżnieniem