Profil specjalisty

dr n. med. Tomasz Leśniewicz

Specjalista położnictwa i ginekologii

Wykształcenie

 • Specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – tytuł doktora nauk medycznych
 • Akademia Medyczna w Białymstoku – tytuł lekarza

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Certyfikat: Badania usg w ginekologii i położnictwie, certyfikat FMF diagnostyki prenatalnej w I trymestrze ciąży – kalkulacja ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną,
 • Certyfikat: Ultrasonografia położniczo-ginekologicznej w oparciu o certyfikat PTG USG,
 • Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie – kurs dla zaawansowanych,
 • Ocena serca płodu z elementami Dopplera położniczego – kurs,
 • Badania prenatalne w ginekologii – kurs,
 • Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie z elementami diagnostyki sutka dla ginekologów – kurs praktyczno-teoretyczny
 • Diagnostyka prenatalna – kurs,
 • Endokrynologia w ginekologii- kurs,
 • Kontrowersje w położnictwie i ginekologii,
 • Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych płodu- kurs,
 • Aktualne postępowanie w położnictwie i ginekologii – położnictwo i ginekologia w praktyce ambulatoryjnej. Ultrasonografia praktyczna w położnictwie i ginekologii- kurs,
 • Diagnostyka prenatalna. Serce płodu- kurs,
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej i uroginekologii – kurs,
 • Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie – kongres,
 • XXXI kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – kongres,
 • Ginekologia – standardy postępowania, najnowsze doniesienia- kongres,
 • Akademia po dyplomie- kongres,
 • Uniwersytet zdrowia kobiety- konferencja.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2014 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. K.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Oddział położniczo- ginekologiczny
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku- oddział ginekologiczny
 • Klinika Tomaszewski
 • Podlaskie Centrum Medyczne – Genetics

Publikacje naukowe w krajowych i zagranicznych pismach recenzowanych

 • Praca doktorska pt: „Badanie ekspresji koneksyn 26 i 43 w korelacji z ekspresją receptorów ER i PgR oraz białek adhezyjnych E – kadheryny i β – kateniny w raku endometrium.”
 • „Aberrant distributions and relationships among E-cadherin, beta-catenin, and connexin 26 and 43 in endometrioid adenocarcinomas.”
 • „Comparative evaluation of estrogen and progesterone receptor expression with connexins 26 and 43 in endometrial cancer.”
 • „Expression of connexin 26 in endometrial adenocarcinoma – analysis of correlations with some anatomoclinical features.”
 • „The effect of chemotherapy on Ki-67, Bcl-2 and Bak expression in primary tumors and lymph node metastases of breast cancer.”
 • „STAT3, HIF-1alpha, EPO and EPOR – signaling proteins in human primary ductal breast cancers.”
 • „Expression of Bcl-xL, Bax, and p53 in primary tumors and lymph node metastases in oral squamous cell carcinoma.”
 • „Expression of Bcl-xL, Bax and p53 and Bak in primary tumors and lymph node metastases in oral squamous carcinoma.”